Aktuelt

Miniudbud af Rengøring og vinduespolering, Kriminalforsorgen, Storstrøm Fængsel

17. oktober 2017

Dansk Servicekonsulent har indgĂĄet konsulentaftale med Kriminalforsorgen, Storstrøm Fængsel, om gennemførelse af miniudbud efter Moderniseringsstyrelsens Rammeaftale for Rengøring, Delaftale 1 – Region Sjælland.

Udvalgte referencer

Gennem ĂĄrene har vi opbygget en betydelig referenceliste, som bl.a. omfatter:

Se hele referencelisten

Tidligere Nyheder

Vis alle

Dansk Servicekonsulent bistĂĄr Rudersdal Kommune ved historisk EU- udbud af rengørings- og vinduespoleringsydelser i en sĂĄ kaldt “Omvendt Licitation”, til en anslĂĄet værdi eksklusive moms pĂĄ 137.500.000,00 DKK

8. august 2017

Den historiske kontrakt som Dansk Servicekonsulent bistår Rudersdal Kommune med udbud af, se yderligere udbudsdetaljer på: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297259-2017:TEXT:DA:HTML omfatter daglig rengøring og vinduespolering i Rudersdal Kommune.

Kontrakten er opdelt i 2 delaftaler for henholdsvis rengøring og vinduespolering. For hver delaftale indgås aftale med 1 leverandør.

Kontrakten omfatter tilsammen 130 individuelle lokaliteter for delaftalerne, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker, plejecentre og udlejningsejendomme.

For Delaftale 1 — Rengøring, gælder, at der er medtaget 7 udlejningsejendomme, hvor der skal udføres trappevask.

Rudersdal Kommune indgår kontrakten på egne vegne og på vegne af de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomster med. Kontrakten kan således anvendes af både kommunen selv og de ikke selvstændige juridiske enheder, kommunen har aftaler med.

Rudersdal Kommune har desuden jf. kommunens egen hjemmeside (se yderligere detaljer på: https://www.rudersdal.dk), forinden selve udbuddets igangsættelse, haft gennemført en markedsdialog ved indragelse af branchen samt hvem, det ellers måtte vedrøre i offentligheden. Der har således været mulighed for at kommentere på det tilnærmelsesvist færdige udbudsmateriale forinden udbuddet blev bekendtgjort.

 

Dansk Servicekonsulent bistår (DAB) Dansk almennyttigt Boligselskab i København omkring Rengøring

17. oktober 2017

Dansk Servicekonsulent har indgĂĄet aftale med DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab, afdeling Frederiksberg, omkring bistand til hjemtagelse af rengøringsopgaver i en af afdelingens større boligkomplekser i Ballerup. Boligkomplekset, som udgøres af 53 opgange + fællesarealer mv., hvoraf de 47 er op til 8. sal, har i en ĂĄrrække fĂĄet udført rengøringen eksternt.

Bistanden til hjemtagelsen omfatter alle med opgaven omfattede ydelser, herunder udvikling af specifikt koncept, kravspecifikation, arbejdsplaner, samt medvirken til personale- og ledelsesrekrutering, udarbejdelse af funktionsbeskrivelser, samt oplæg og forslag til teamdannelse mv.

.

 

 

Odsherred Kommune har indgĂĄet aftale med Dansk Servicekonsulent

24. juni 2016

Odsherred Kommune har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent omkring bistand til udarbejdelse af rengøringsanalyse. Analysen omhandler et antal administrative lokaliteter hos kommunen og forventes færdigudført ultimo 2016.

⇡ Til toppen