Dansk Servicekonsulent bistĂĄr Rudersdal Kommune ved historisk EU- udbud af rengøringsydelser i en sĂĄ kaldt “Omvendt Licitation”, til en anslĂĄet værdi eksklusive moms pĂĄ 124.000.000,00 DKK

6. september 2019

Den historiske kontrakt som Dansk Servicekonsulent bistĂĄr Rudersdal Kommune med udbud af, se yderligere udbudsdetaljer pĂĄ: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313447-2019:TEXT:DA:HTML omfatter daglig rengøring i Rudersdal Kommune.

Kontrakten er opdelt i 1 delaftale.

Kontrakten omfatter 53 individuelle lokaliteter, bl.a. skoler, SFOer, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker og plejecentre.

Rudersdal Kommune indgår kontrakten på egne vegne og på vegne af de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomster med. Kontrakten kan således anvendes af både kommunen selv og de ikke selvstændige juridiske enheder, kommunen har aftaler med.

Den omvendte licitation betyder at Rudersdal Kommune udbyder rengøringen til en fastlagt pris, som er fastsat på baggrund et historisk forbrug og kvalitet over en årrække.

Dansk Servicekonsulent bistår JP/Politikens Hus med udbud af rengørings- og serviceydelser

23. september 2019

Dansk Servicekonsulent bistår med udbud af rengørings- og serviceydelser hos Politikens Hus i København og Jyllandspostens nye lokation i Aarhus. Udbuddet omfatter daglig rengøring og vinduespolering, samt diverse ekstra- og serviceydelser i tilknytning til opgaven.

Helsingør Kommune udbyder rengøring for 200 mio.

6. september 2018

Dansk Servicekonsulent bistĂĄr Helsingør Kommune med EU- udbud til en samlet værdi pĂĄ kr. 200 millioner exklusive moms.Udbuddet omfatter rengøring af bl.a. skoler, SFO’er, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner samt tandklinikker og er fordelt pĂĄ 3 delaftale. Derudover omfatter udbuddet en række optioner, bl.a. rengøring af Helsingør Hallen, Stadion, Badmintonhallen, Tennishallen, Idrætsbyen og Snekkerstenhallen.

 Der henvises til udbudsbekendtgørelse 2018/S 127-289611

Miniudbud af Rengøring og vinduespolering, Kriminalforsorgen, Storstrøm Fængsel

17. oktober 2017

Dansk Servicekonsulent har indgĂĄet konsulentaftale med Kriminalforsorgen, Storstrøm Fængsel, om gennemførelse af miniudbud efter Moderniseringsstyrelsens Rammeaftale for Rengøring, Delaftale 1 – Region Sjælland.

Dansk Servicekonsulent bistår (DAB) Dansk almennyttigt Boligselskab i København omkring Rengøring

17. oktober 2017

Dansk Servicekonsulent har indgĂĄet aftale med DAB – Dansk almennyttigt Boligselskab, afdeling Frederiksberg, omkring bistand til hjemtagelse af rengøringsopgaver i en af afdelingens større boligkomplekser i Ballerup. Boligkomplekset, som udgøres af 53 opgange + fællesarealer mv., hvoraf de 47 er op til 8. sal, har i en ĂĄrrække fĂĄet udført rengøringen eksternt.

Bistanden til hjemtagelsen omfatter alle med opgaven omfattede ydelser, herunder udvikling af specifikt koncept, kravspecifikation, arbejdsplaner, samt medvirken til personale- og ledelsesrekrutering, udarbejdelse af funktionsbeskrivelser, samt oplæg og forslag til teamdannelse mv.

.

 

 

Odsherred Kommune har indgĂĄet aftale med Dansk Servicekonsulent

24. juni 2016

Odsherred Kommune har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent omkring bistand til udarbejdelse af rengøringsanalyse. Analysen omhandler et antal administrative lokaliteter hos kommunen og forventes færdigudført ultimo 2016.

Moderniseringsstyrelsen har indgået rådgivningsaftale med Dansk Servicekonsulent omkring Mini udbud af rengøring efter Statens nye rammeaftale

31. marts 2016

Moderniseringsstyrelsen indgik i december 2015, konsulentaftale med DSK omkring gennemførelse af miniudbud af rengøringsydelser efter Statens nye rammeaftale, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Den konkrete konsulentaftale omhandler Moderniseringsstyrelsens bygninger i København, og blev vundet af DSK efter et forudgående udbud, hvor DSK var blevet opfordret til at give bud.

⇡ Til toppen