Dansk Servicekonsulent bistår Rudersdal Kommune med EU- udbud af vinduespoleringsopgaver på 60 lokaliteter

5. marts 2016

Dansk Servicekonsulent bistår Rudersdal Kommune med EU- udbud af vinduespolering på 60 institutioner. Udbudsmaterialet er tilgængeligt for tilbudsgivere på Dansk Servicekonsulents udbudsportal: http://danskservicekonsulent.dk/udbud/udbuds-login/, efter de har tilkendegivet deres interesse ved fremsendelse af mail til: dsk@danskservicekonsulent.dk

 

Dansk Servicekonsulent bist√•r Rudersdal Kommune med udbud af reng√łring p√• 58 institutioner

14. februar 2016

Dansk Servicekonsulent har bist√•et Rudersdal Kommune med gennemf√łrelse af udbud af reng√łring.
Udbuddet er gennemf√łrt p√• baggrund af politisk beslutning den 23. september 2015. Udbuddet omfatter 58 lokationer fortrinsvist best√•ende af skoler, sfo’er, b√łrneinstitutioner, plejecentre, administrative bygninger og specialtilbud for fysisk og psykisk handicappede. Det samlede reng√łringsareal udg√łr 103.000 kvadratmeter. M√¶ngden af den udbudte reng√łring udg√łr cirka halvdelen af kommunens samlede lokationer. Aftalen tr√¶der i kraft den 1. april. 2016, og har en varighed p√• 48 m√•neder.

 

EU- udbud af opbygning og drift af Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

7. januar 2016

Dansk Servicekonsulent bist√•r¬†Dansk Byggeri med EU- udbud (EU-nr.¬†2015/S 250-458074)¬†omhandlende opbygning og drift af Videncenter for H√•ndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (herefter ¬ĽVHGB¬ę).

VHGB skal levere vejledninger, formidling og viden om h√•ndtering og genanvendelse af byggeaffald af h√łj faglig kvalitet formidlet via bl.a. sin egen hjemmeside. VHGB skal ramme en m√•lgruppe best√•ende af udf√łrende i bygge- og anl√¶gsbranchen, bygherrer, r√•dgivere, h√•ndv√¶rkere, ejere, lejere, beboerorganisationer og driftspersonale.

 

Boligg√•rden i Helsing√łr udbyder reng√łring og vinduespolering i EU-udbud

2. oktober 2015

Dansk Servicekonsulent udbyder p√• vegne af Boligg√•rden afdeling 24, Vapnagaard, reng√łrings- og vinduespoleringsopgaver.
Udbuddet omhandler ca. 172 trappeopgange og 56 vaskerier. Herudover omhandler udbuddet et servicecenter, samt et mindre kultur- og fritidscenter i tilknytning til området.

Se udbudsbekendtg√łrelsen p√• udbud.dk

Nordisk Ministerr√•d udbyder reng√łring- og vinduespolering i EU-udbud

2. oktober 2015

Dansk Servicekonsulent bist√•r Nordisk Ministerr√•d med EU- udbud af reng√łring og m√łdeservice, se bekendtg√łrelsen her. Udbuddet gennemf√łres som begr√¶nset udbud.
Der forventes indgået aftale med opstart 1. januar 2016. Kontraktperioden varer i 4 år, med option for Nordisk Ministerråd på forlængelse i 2 x 1 år.

Se udbudsbekendtg√łrelsen p√• udbud.dk

Dansk Servicekonsulent bistår med nyudvikling ifm. udbud af istandsættelse af flyttelejligheder til en samlet kontraktværdi på kr. 37. mio

23. maj 2015

Dansk Servicekonsulent har netop bist√•et Boligg√•rden i Helsing√łr, med udbud af istands√¶ttelse af flyttelejligheder. Udbuddet blev gennemf√łrt som en indbudt licitation efter reglerne i lovbekendtg√łrelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud p√• visse offentlige eller offentligt st√łttede kontrakter (Tilbudsloven afsnit 1) med senere rettelser.

L√¶s mere her…

Dansk Servicekonsulent har ved udviklingen af udbudsmaterialet for Boligg√•rden, lagt v√¶gt p√• en optimal juridisk kvalitetssikring af de sociale- og overenskomstm√¶ssige vilk√•r, som fremadrettet vil give de bedste muligheder for inddragelse af n√¶rmilj√łets resurser. Bl.a. skal leverand√łren i t√¶t dialog med Boligg√•rden, konstant besk√¶ftige mindst en l√¶rling i tilknytning til de konkrete opgaver. Herudover skal leverand√łren v√¶re ops√łgende i en t√¶t dialog med Boligg√•rden i forhold til, at besk√¶ftige personer i jobtr√¶ning o. lign.

 

Aller√łd Kommune udbyder reng√łring og vinduespolering for 86 mio.

5. marts 2015

Aller√łd Kommune udbyder som offentligt udbud reng√łrings- og vinduespolerings-arbejdet ved 87 lokaliteter i Aller√łd Kommune.¬†Udbuddet gennemf√łres i henhold til Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsm√•derne ved indg√•else af offentlige vareindk√łbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anl√¶gskontrakter.)

‚á° Til toppen