Helsingør Kommune udbyder serviceopgaver for 42 000 000 DKK

10. november 2014

Helsingør Kommune udbyder serviceopgaver til en kontraktværdi på ca. 42.000.000 DKK. Udbud (2014/S 212-375566 http://udbud.dk), vedrører indkøb af rengøring og serviceopgaver på ca. 25 % af Kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 21 lokaliteter.

Læs mere her…

Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring og serviceopgaver. Serviceopgaverne er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sæbe, tømning af affaldsspande, mm.

Det geografiske området for arbejdets udførelse er Helsingør/Snekkersten, og udgøres af et samlet rengøringsareal på ca. 52 000 m² fordelt på ca. 21 lokaliteter.

Kontrakten løber i perioden den 1.3.2015-28.2.2019, med mulighed for som option at forlænge kontrakten med op til 2 x 1 år på uændrede vilkår.

Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af Kommunens egne ansatte medarbejdere. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) er gældende og finder anvendelse.

Der vil desuden skulle afgives tilbud på nyere materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til den valgte leverandør. Der afgives ikke kontrolbud.

 

Dansk Servicekonsulent bistår Ringsted Kommune med genudbud af 70 % af den samlede rengøring i kommunen

27. juni 2014

Ringsted Kommune genudbyder 70 % af den samlede rengøring i kommune, det fremgår af artikel fra Dagbladet Ringsted. Beslutningen blev taget på et byrådsmøde den 25. juni 2014.
Se artikel her

 

Ringsted Kommune indgĂĄr aftale med Dansk Servicekonsulent om analyse

8. april 2014

Dansk Servicekonsulent har indgået aftale med Ringsted Kommune om rengøringsanalyse af kommunens samlede arealer omhandlende ca. 100 lokaliteter. Analysen gennemføres i første halvdel af 2014.

Copenhagen International School indgĂĄr aftale med Dansk Servicekonsulent

18. august 2014

Copenhagen International School har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent om opmåling og bistand til planlægning af skolens samlede rengøringsaktiviteter i København. Opgaven omfatter bl.a. kortlægning af skolens fremadrettede behov.

Midttrafik ingår aftale med Dansk Servicekonsulent om EU- Udbud af rengøring og serviceydelser

27. august 2013

Dansk Servicekonsulent har indgået aftale med Midttrafik om udbud af rengøring og kantinehjælp. Nærmere oplysninger om prækvalifikation m.v. kan ses på www.udbud.dk

Kommende udbud i Helsingør Kommune

4. februar 2012

Dansk Servicekonsulent har indgået aftale med Helsingør Kommune om bistand i forbindelse med et kommende rengøringsudbud af  kommunens lokaliteter. Der er tale om et genudbud af 75 % af lokaliteterne, efter at det medio december 2011 politisk blev besluttet, at hjemtage de sidste 25 % i egen rengøringsfunktion.

Udbuddet som omfatter både rengøring og vinduespolering forventes afviklet i første halvår 2012.

Udbud i Rudersdal Kommune

1. november 2011

Dansk Servicekonsulent bistår Rudersdal Kommune med udbuddet som vedrører rengørings og vinduespoleringsopgaver på ca. 110 lokationer. Det samlede rengøringsareal udgør ca. 220.000 kvadratmeter.

Er du interesseret i at læse mere om hvad DANSK SERVICEKONSULENT kan tilbyde mht tilrettelæggelse af udbudsforretninger så klik her

⇡ Til toppen