Dansk Servicekonsulent bistår ved kontrolbud i Københavns Kommune til en værdi på op til 105 mil. DKK.

4. juli 2012

Dansk Servicekonsulent bistår Børne og Ungdomsforvaltningen med kontrolbud på rengøringen, til en værdi på imellem 60 000 000,00 og 105 000 000,00 DKK,  jf. udbudsbekendtgørelsen.

Udbuddet omfatter ca. 125 lokaliteter under Kultur og Fritidsforvaltningen.

 

Sorø Kommune indgår aftale med Dansk Servicekonsulent

30. maj 2012

Sorø Kommune har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent om bistand til controlling af kommunens udliciterede rengøring.

 

Afgørelse i Klagenævnet for Udbud viser, at anvendelse af økonomisk mest fordelagtige tilbud ved større offentlige rengøringsudbud, kræver rengøringsfaglig bistand på højeste niveau

5. september 2013

Afgørelse i Klagenævnet for Udbud den 1. juli 2013, viser i hvor høj grad der fordres ekspertbistand til formulering af de rengøringstekniske evalueringsparametre ved større offentlige rengøringsudbud. Se kendelsen Rent imod Rudersdal Kommune eller  www.kfst.dk.

Læs mere her…

Af kendelsen kan det udledes, at der stilles større krav til de rengøringsfaglige subjektive vurderinger af tilbudsgivernes besvarelser end tidligere. Dansk Servicekonsulent kan på baggrund af kendelsen udlede, at ved udbud, hvor der ønskes tildeling på baggrund af bl.a. tilbudsgivernes faglige kvalifikationer, i højere grad end tidligere bliver behov for rengøringsfaglig ekspertbistand.

Bistanden vil hovedsageligt nødvendiggøres i forbindelse med udformningen af de evalueringsredskaber og tekniske besvarelser, som kræves til vurdering og efterfølgende pointtildeling af tilbuddene.

Afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud er i overensstemmelse med Dansk Servicekonsulents forventning i den slags sager, hvorfor sagens afgørelse bekræfter den praksis, der allerede i det væsentligste anvendes af Dansk Servicekonsulent i dag.

Dansk Servicekonsulent bistår Kalundborg Kommune med at genudbyde rengøringsydelse

17. februar 2013

Dansk Servicekonsulent bistår Kalundborg Kommune med genudbydelse af rengøring/- og vinduespoleringsydelse på 122 lokaliteter, til en samlet værdi jf. udbudsbekendtgørelsen på op til  kr. 150 mill. fordelt over i op til 4 år.

Udbuddet er opdelt i 2 delområder for hhv. rengøringsydelse og vinduespoleringsydelse.

Kommunens egen rengøringsafdeling afgiver kontrolbud.

Prokura og Dansk Servicekonsulent bistĂĄr Statens Vegvesen i Norge med udbud af 60 lokaliteter

13. marts 2013

Konsulentvirksomheden Prokura P/S i København, har med Dansk Servicekonsulent som underleverandør vundet et EU – udbud pĂĄ konsulentydelser for Statens Vegvesen i Norge.

Opgaven omfatter bistand til rengøringsudbud af ca. 60 lokaliteter i den østlige region i Norge, samt option på kvalitetsstyring og kontrol af opgaven i en fireårig periode efter udbuddet er gennemført.

Helsingør Kommune hjemtager 25 % af rengøringen

13. december 2011

Helsingør Kommune har på et byrådsmøde mandag, besluttet at hjemtage 25 % af deres samlede rengøring på kommunens skoler og institutioner m.v.

Læs mere her

Fredensborg Kommune udbyder rengøring og vinduespolering

6. juli 2012

Fredensborg Kommune udbyder daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af op til 150 forskellige kommunale lokaliteter (eksempelvis skoler, daginstitutioner, kulturhuse, biblioteker, ældrecentre, administration med videre).

Udbuddet omfatter i alt 13 delaftaler, heraf 6 delaftaler vedrørende rengøring, 6 delaftaler vedrørende vinduespolering og en delaftale vedrørende rengøring og vinduespolering. For hver delaftale (rammeaftale) indgås der aftale med én leverandør.

Jf. udbudsbekendtgørelsen anslået til en værdi eksklusive moms på: 78 500 000,00 DKK

⇡ Til toppen