Rådgivningsløsninger på alle former for serviceopgaver

DANSK SERVICEKONSULENT tilbyder den offentlige sektor en kompetent og ansvarsfuld rådgivningsløsning på alle former for serviceopgaver.

Eftersom det offentlige er underlagt EU’s direktiver for udbud, er det fordelagtigt at alliere sig med en erfaren rådgiver, som kender til de regler og paragraffer, der for uindviede kan være en sand jungle at bevæge sig rundt i, hvad enten der udbydes rengørings- og serviceopgaver eller indkøb af f.eks. remedier og kemi.

DANSK SERVICEKONSULENT har gennem årene oparbejdet et omfattende erfaringsgrundlag, som gør, at vore kunder trygt kan overlade udbudsforretninger i vore hænder, med sikkerhed for valget af det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

DANSK SERVICEKONSULENT tilbyder naturligvis efterfølgende kontroller og kvalitetsanalyser med tilhørende dokumentation, som sikrer vores kunde, at den valgte leverandør fastholdes på den lovede kvalitet.

Uanset om en offentlig instans ønsker at bevare rengørings- og serviceopgaver i eget regi, eller udbyde ydelserne, udarbejder vi alle former for analyser og potentielle optimerings-beregninger, som vi efterfølgende kan føre ud i livet gennem driftsomlægning og videreuddannelse af personale. DANSK SERVICEKONSULENT kan ligeledes udarbejde “eget bud” for offentlige instanser.

Private virksomheder er ikke underlagt de samme udbudsregler som det offentlige, men det gør det ikke nødvendigvis nemmere at finde den bedste serviceløsning, endsige formulere grundlaget for en sådan.

Også her kan DANSK SERVICEKONSULENT være behjælpelig med udarbejdelse af rengørings- og servicebeskrivelser, krav til miljø, arbejdsmiljø og kvalitetsfastholdelse samt analyse af indkomne tilbud, ligesom vi gerne sidder med ved forhandlingsbordet, når den bedste løsning skal fremskaffes.

For rengøringsselskaber, som ikke har behov for en fuldtidsplanlægger, kan DANSK SERVICEKONSULENT hyres som freelance- eller ad hoc assistance ved udarbejdelse af alt – lige fra tegninger, beregninger, rengøringsplaner og beskrivelser til komplette tilbud.

Dansk Servicekonsulent kan tilbyde assistance til personalerekruttering af nøglepersoner samt køb og salg af virksomhed.

Foruden det teoretiske grundlag, tilbyder DANSK SERVICEKONSULENT undervisning i brug af bl.a. DS/INSTA 800, som er en standard til måling af rengøringskvalitet. DS/INSTA 800 kan anvendes via håndholdt PDA og opkobles på RengøringsSystemet fra Data Know How.

Til toppen