Målsætning

DANSK SERVICEKONSULENT har som målsætning at yde professionel rådgivning og planlægningsassistance, primært til statslige institutioner, kommuner samt institutioner indenfor sundhedsvæsenet.

Siden 2003 er vi blevet betroet flere og flere opgaver i den offentlige sektor og mængden af kvadratmeter, som vi har serviceret, overstiger nu 2 millioner.

Vi tager hver enkelt opgave meget alvorligt og går til arbejdet med den viden, at vi bærer på et stort ansvar overfor vores kunde, slutbrugere, evt. leverandører samt de rengøringsmedarbejdere, som er omfattet af opgaven. Derfor løser vi opgaven korrekt og ansvarsbevidst.

At være rådgiver er et ansvarsfuldt job, som har det primære formål at skabe værdi for kunden gennem tilvejebringelse af kompetencer eller ressourcer, som kunden ikke selv råder over.

DANSK SERVICEKONSULENT ønsker først og fremmest at skabe anvendelige løsninger, som er baseret på kundens konkrete og individuelle behov, frem for et teoretisk og generaliseret “copy-paste”-produkt.

Vort første møde med kunden tager derfor altid udgangspunkt i en grundig afdækning af, hvad kundens målsætning med opgaven er – og ikke mindst kundens konkrete idéer og forslag til den ønskede løsning.

På basis af den personlige kontakt med kunden og vor behovsanalyse, udarbejder vi derefter et brugbart og lettilgængeligt forslag, som er målrettet direkte til kundens behov.

Til toppen