Kontrolbud “eget bud”

Dansk Servicekonsulent har gode erfaringer med at bistĂĄ ved afgivelse af eget bud i forbindelse med offentlige udliciteringer.

Alt efter hvorledes den nuværende organisering af rengøringen udmøntes, kan der være gode muligheder for at gøre sig gældende i forhold til en privatisering.

Er Deres nuværende løsning f.eks. egen rengøringsenhed, kan der være gode muligheder for at bevare rengøringen i eget regi. Det kræver i alle tilfælde imødekommenhed både fra de faglige organisationer og fra den udbydende myndigheds side.

En løsning i samarbejde med Dansk Servicekonsulent vil give Dem det nødvendige grundlag for at gøre sig gældende ved udbuddet og omfatter bl.a.:

  • Praktisk gennemgang af nuværende konstruktion
  • Forslag til optimering
  • Udarbejdelse af tilbud

Et udbudsforløb kræver oftest nytænkning i form af nye metodikker og den måde det daglige arbejde skal planlægges på. Derfor tilbyder Dansk Servicekonsulent også at medvirke til de efterfølgende processer der skal tilsikre den fremadrettede kvalitet, samt de efterfølgende arbejdsomlægninger.

⇡ Til toppen