Opmåling- og planlægning indenfor rengøringområdet

Data-Know-How’s RengøringsSystemet® er Nordens mest udbredte PC-baserede redskab til kortlægning og planlægning af rengøringsopgaver.

Hvad enten et rengøringsområde skal analyseres eller prisfastsættes, skal der foreligge en opmåling. Dansk Servicekonsulent har en omfattende erfaring som omfatter opmåling eller planlægning på adskillige tusinde skoler og institutioner i Danmark.

En opmåling i RengøringsSystemet® omfatter udarbejdelse af målfaste tegninger forsynet med skraveringer der angiver de aftalte programmer, herudover er der tilknyttet en lokalefortegnelse der nøjagtigt og kronologisk gengiver tegningerne med beskrivelse af lokale id, areal, gulvtype, programmer, samt den opmålte tid i lokalet og andre relevante oplysninger.

Det er herudover muligt på tegningerne, at indikere brandveje, måtteplaceringer, nøgletyper for adgang m.v.

Hvad enten der er tale om en enkel enhed eller mange enheder, vil De få et hurtigt og nøjagtigt billede af hvilken normeret tid der skal beregnes til enheden og hermed et overblik over omkostningsniveauet.

Er opgaven opmålt i forvejen kan den danne baggrund for det videre forløb ved bl.a.

  • At danne grundlag ved analyser og udbud
  • At udarbejde arbejdsplaner til assistenter
  • At ligge til grund for en opdatering og registrering ved fornyet opmåling

DANSK SERVICEKONSULENT er forhandler af programmet samt tilhørende hardware og tilbyder derudover bl.a.:

  • Undervisning i Data-Know-How’s RengøringsSystemet®
  • Opmåling og registrering af rengøringsområder
  • Hjælp til område / ugefordeling og udarbejdelse af arbejdsplaner
  • Oprettelse og vedligehold af nøgletal og opmålinger
  • Implementering af DS-INSTA 800
  • Udformning af rengøringspolitik, strategier og organisationsplaner
  • Simuleringer og konsekvensberegninger til brug ved omstruktureringer, omlægning af arbejdsgange, rationaliseringer mv.

Til toppen