DanskServicekonsulent tilbyder uvildig rådgivning & ansvarsfuld afvikling af Udbudsforretninger indenfor for Bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser

Eftersom det offentlige er underlagt EU’s direktiver for udbud, er det fordelagtigt at alliere sig med en erfaren rådgiver, som kender til de regler og paragraffer, der for uindviede kan være en sand jungle at bevæge sig rundt i.

Ved afvikling af udbud er der mange forhold, som der skal tages højde for, bl.a.

 • valg af udbudsform (offentligt/begrænset udbud)
 • tidsfrister for annoncering og afvikling af udbud
 • stand still-periode, dokumentationskrav
 • tekniske beskrivelser
 • tilstrækkeligt beregningsgrundlag
 • tildelingskriterier (pris/kvalitet)
 • miljø- og arbejdsmiljøforhold
 • analyse samt fremlæggelse heraf i professionel og forståelig form for beslutningstagere

Når vi taler om vore mange offentlige kunder er EU’s udbudsregler gældende. Dansk Servicekonsulent bistår bl.a. kommuner i forbindelse med udbud. Endvidere udfører Dansk Servicekonsulent udbud via Statens & Kommunernes Indkøbs Services rammeaftale om miniudbud.

Når de vælger Dansk Servicekonsulent som samarbejdspartner ved et udbud giver vi Dem:

 • Et klart og fyldestgørende udbudsmateriale.
 • En total løsning med minimal ressourceafsættelse ”det er tidskrævende at gennemføre et udbud”.
 • Sikkerhed for, at alle love og regler samt EU-direktivers krav overholdes.
 • Et optimalt gennemført udbudsforløb.
 • En professionel tilbudsevaluering til valg afleverandører.
 • En optimal løsning for et fremtidigt samarbejde med leverandøren.

DANSK SERVICEKONSULENT har gennem årene oparbejdet et omfattende erfaringsgrundlag, som gør, at vore kunder trygt kan overlade udbudsforretninger i vore hænder, med sikkerhed for valget af det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

DANSK SERVICEKONSULENT tilbyder naturligvis efterfølgende kontrol og kvalitetsanalyser med tilhørende dokumentation, som sikrer vores kunde, at de valgte leverandør fastholdes på det aftalte kvalitetsniveau.

Hvis en offentlig instans ønsker at bevare opgaver i eget regi, udarbejder vi alle former for analyser og potentielle optimerings-beregninger, som vi efterfølgende kan føre ud i livet gennem driftsomlægning og videreuddannelse af personale. 

DANSK SERVICEKONSULENT kan ligeledes udarbejde ”eget bud” for offentlige instanser. Denne ydelse kan af hensyn til vores uvildighed udelukkende tilbydes, hvis vi ikke selv er rådgiver på den samme udbudsforretning.

Dansk Servicekonsulent samarbejder med Bird & Bird Advokatpartnerselskab omkring offentlige udbud, og dermed besidder vi tilsammen de bedste tekniske og juridiske  kompetencer i forbindelse med EU- udbud i Danmark.

Dansk Servicekonsulent tilbyder udelukkende assistance til rengøringsvirksomheder, som ikke beskæftiger sig med EU- udbud.

Til toppen