_

Nyheder

_

Dansk Servicekonsulent nyheder uvildig rådgivning & ansvarsfuld afvikling af Udbudsforretninger indenfor for Bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser.

Presseklip

Presseklip

 

13. DECEMBER 2011

Helsingør Kommune har på et byrådsmøde mandag, besluttet at hjemtage 25 % af deres samlede rengøring på kommunens skoler og institutioner m.v.

Læs mere her

FREDERIKSSUND KOMMUNE VIL AF MED ISS

20. APRIL 2012

Frederikssund Kommune ønsker ikke at forlænge den tre-årige kontrakt med rengørings-giganten ISS. Kvaliteten har svinget meget og har i perioder været for dårlig.

Læs hele artiklen på lokalavisen.dk

KØGE KOMMUNE UDLICITERER RENGØRING OG SPARER 14 MILLIONER KRONER

26. DECEMBER 2011

Køge Kommune har netop gennemført et omfattende rengøringsudbud som har medført en besparelse på 14 milioner kroner om året.

Læs mere her

FORSVARETS UDLICITERING MØDER MODSTAND

2. DECEMBER 2011

Forsvarets netop gennemførte udbud af tjenestestederne øst for Storebælt er stødt på uventet modstand. To vragede bydere har klaget, mens medarbejdere minder om, at det vindende firma har brugt underleverandører med umenneskelig behandling af ansatte.

Læs hele artiklen på Berlingske

FREDENSBORG KOMMUNE: DELE AF RENGØRINGEN SKAL MÅSKE HJEMTAGES

19. DECEMBER 2011

“76 lokaliteter er i dag tilknyttet en central kommunal rengøringskontrakt med Forenede Rengøring. På et møde i Økonomiudvalget kiggede politikerne nærmere på kontrakten – især da det gjaldt aftalens udløb om godt et år.”

Læs hele artiklen på uge-nyt.dk

STØVSKYER FRA POLSTREDE MØBLER

26. AUGUST 2011

Artikel i Frederiksborg Amtsavis fra d. 25. august 2011
Download artikel

PRESSET ENDER PÅ GULVET

7. SEPTEMBER 2011

Artikel i Frederiksborg Amtsavis fra d. 06. september 2011
Download artikel

FIRMAER FØLER SIG SORTLISTET

11. MARTS 2008

Artikel i 7 Døgn, Marts 2008
Download artikel

RENGØRINGSKONSULENTER PÅ KANT MED LOVEN

11. MARTS 2008

Artikel i 7 Døgn, Marts 2008
Download artikel

UDBUD MED RESPEKT

1. FEBRUAR 2008

Artikel fra Rent i Danmark, februar 2008
Download artikel

ET BUD – PÅ ET GODT UDBUD

5. NOVEMBER 2007

Artikel fra Rent i Danmark, november 2007
Et bud – på et godt udbud

Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

Dansk Servicekonsulent har bistået Rudersdal Kommune v/ Teknik og Miljø, Ejendomme, med udbud af kontrakt af rengøringsopgaver efter direktiv 2014/24/EU, til en samlet værdi jf. udbudsbekendtgørelsen på ca. DKK 195 mio.

Kontrakten omfatter i alt 72 individuelle lokaliteter, bl.a. skoler, SFO´er, daginstitutioner, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner, tandklinikker, trapper, og plejecentre, samt bo og opholdstilbud, fordelt på ca. 121.000 kvadratmeter.

Kontrakten er indgået efter endt stand-still periode i uge 51, 2023.
Der henvises til EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2023/S 193-604897.

 

Dansk Servicekonsulent har bistået Rudersdal Kommune med Udbud af kontrakt for vinduespolering og tagrenderensning efter Direktiv 2014/24/EU

Den udbudte kontrakt omfattede vinduespolerings- og tagrenderensningsydelser. Opgaven udbydes i 2 delaftaler.

Delaftale 1: Vinduespolering, kontraktstart 1. februar 2023. Delaftalen omfattede vinduespolering i Ordregivers bygninger, omhandlende blandt andet skoler, dagtilbud, administrationsbygninger, sundhedstilbud, kultur- og fritidstilbud - i alt omfatter kontrakten inklusive optioner ca. 110 lokaliteter. Ca. halvdelen af de samlede lokaliteter udbydes med et års forskudt opstart.

Delaftale 2: Tagrenderensning, kontraktstart 1. februar 2023. Delaftalen omfattede ca. 340 bygninger.

Tilbudsgivere kunne byde på begge delaftaler eller enkeltvis.

Der henvises til EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2022/234-674518, samt bekendtgørelse om indgåede kontrakter.

Norddjurs Kommune udbyder rengøring og vinduespolering i offentligt udbud

Opgaven omfatter rengøring og vinduespolering på 11 adresser (administrationsbygninger og biblioteker mv.) under Norddjurs Kommune.

Ekstraopgaver ud over det i kontrakten aftalte (omfanget af disse optioner er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet)

Tilbudsfrist 29/9-2023

Der henvises til EU- Udbudsbekendtgørelse 2023/S 168-526937

Dansk Retursystem A/S indgår aftale om rengøring, efter gennemført offentligt udbud.

Ordregiver udbyder en kontrakt vedrørende levering af rengørings- og vinduespoleringsservice på Dansk Retursystems lokationer beliggende på henholdsvis: • Erik Husfeldts Vej 1, 2630 Taastrup • Lundagervej 4, 8722 Hedensted • Lundagervej 43, 8723 Løsning • Jellingvej 16, 9230 Svenstrup

Kontraktens / delaftalens samlede værdi: 6 323 377.00 DKK

Kontraktindgåelse 02/7-2023

Der henvises til EU- Bekendtgørelse af indgået kontrakt 2023/S 158-501946

Aarhus Kommune indgår aftale om rengøring

Det udbudte område er rengøringsydelser på ti angivne lokationer. Rengøringen af lokationerne vil ud over let rengøring omfatte grundig gulvrengøring og grundig inventarrengøring jf. kravspecifikationen. Dertil kommer periodisk rengøring, affaldshåndtering og diverse serviceopgaver.

I tillæg hertil indeholder udbuddet også ekstraopgaver og andre tilkøbsydelser som fx specialrengøring. Malling Bibliotek, Gellerup Bibliotek, Hasle Bibliotek, Højbjerg Bibliotek, Lystrup Bibliotek, Risskov Bibliotek, Solbjerg Bibliotek, Tranbjerg Bibliotek, Viby Bibliotek, Åby Bibliotek.

Kontraktens / delaftalens samlede værdi: 17 227 680.00 DKK

Kontraktindgåelse 10/8-2023

Der henvises til EU- Bekendtgørelse af indgået kontrakt 2023/S 158-502402

Svendborg Gymnasium udbyder rengøring i offentligt udbud

Opgaven omfatter rengøring på uddannelsesinstitutionen Svendborg Gymnasium, samt i option vinduespolering.

Tilbudsfrist 22/6-2023

Der henvises til EU- Udbudsbekendtgørelse 2023/S 096-299542

Niels Brock udbyder rengøring i offentligt udbud

Opgaven omfatter rengøring på Niels Brocks adresser. Opgaven er opdelt i 3 delaftaler, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet., jf. Udbudsbetingelserne punkt 4.3.

Tilbudsfrist 3/7-2023

Der henvises til EU- Udbudsbekendtgørelse 2023/S 102-320455

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder rengøring i begrænset udbud.

Opgaven omfatter rengøring på DMJX kommende nye adresse på Grønjordsvej 2, 2300 København S

Prækvalifikationsanmodningsfrist 20/6- 2023

Der henvises til EU- Udbudsbekendtgørelse 2023/S 099-307986

Hørsholm Kommune, udbud af Rengøringsservice på ca. 40 lokationer/bygningskomplekser.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver.

Rengøringsservice skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, børneinstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, administrative bygninger herunder Rådhus, biblioteker, sociale og kulturelle institutioner samt plejecentre og sundhedshus.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør.

Der henvises til EU- bekendtgørelse af 7/6-2023, om indgået kontrakt,  2023/S 111-348815

Gentofte Kommune (JAC) indgår aftale med ekstern rengøringsleverandør efter gennemført EU-udbud.

Rengøringsservice på ca. 7 lokationer under Gentofte Kommune - Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret. Gentofte Kommune - Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, omfatter flere institutionstyper, bl.a. administration, værksteder, fys/ergo, samt en genbrugsbutik.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres i henhold til DS/INSTA800.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern Leverandør.

Kontraktindgåelse 8/6-2023

Der henvises til EU- Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2023/S 116-364361

Greve Kommune indgår aftale med rengøringsleverandører efter gennemført EU-udbud.

Udbuddet omfatter rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt ca. 76 lokationer i Greve Kommune.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, tagvinduer, rytterlys, indgangspartier.

Rengøringsservice og Vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, børneinstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, administrative bygninger, biblioteker, sociale og kulturelle institutioner og plejecentre.

Rengøringsservice og Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør bortset fra på Greve Idræts- og Fritidscenter.

Kontraktindgåelse 1/6-2023

Der henvises til EU- Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2023/S 111-346824

Hørsholm Kommune indgår aftale med rengøringsleverandør efter gennemført EU-udbud.

Rengøringsservice på ca. 40 lokationer/bygningskomplekser i Hørsholm Kommune.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede

serviceopgaver.

Rengøringsservice skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, børneinstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter,

administrative bygninger herunder Rådhus, biblioteker, sociale og kulturelle institutioner samt

plejecentre og sundhedshus.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør.

Kontraktindgåelse 22/5-2023

Der henvises til EU- Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2023/S 111-348815

KAB udbyder rengøring i begrænset udbud

Den udbudte opgave vedrører rengøring og vinduespolering for Lyngby Boligselskab i afdelingerne; 43003 Fortunen Øst, 43004 Toftebæksgård, 43006 Emil Pipers Have, 43007 Skolebakken (ældreboliger), 43009 Baunehøj, 43008 Carl Lunds Vænge, 43012 Fortunen Nord (herefter "Lyngby Boligselskab").

Kontrakten omfatter: Trappevask, Rengøring af fælleslokaler, ejendomskontorer, vaskerier m.m. Vinduespolering i trappeopgange, ejendomskontorer, vaskerier, fælleslokaler m.m.

Frist for ansøgning om prækvalifikation 7/8-2023

Der henvises til EU- Udbudsbekendtgørelse 2023/S 111-347068

Mariagerfjord Gymnasium - Udbud af rengøring i Offentligt udbud 

Opgaven omfatter rengøring på Ordregivers adresse Amerika 5, 9500 Hobro

Frist for ansøgning om prækvalifikation 4/7-2023

Der henvises til EU- Udbudsbekendtgørelse 2023/S 101-315046

Frederiksberg VUC & STX indgår aftale med rengøringsleverandører efter gennemført EU-udbud.

Rengøringsservice på en lokation under Frederiksberg VUC & STX. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af Ordregivers eget personale.

Kontraktindgåelse 20/6-2023

Der henvises til EU- Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2023/S 122-388324

Dansk Servicekonsulent har bistået Rudersdal Kommune med Udbud af kontrakt for vinduespolering og tagrenderensning efter Direktiv 2014/24/EU.

HELSINGØR KOMMUNE HJEMTAGER 25 % AF RENGØRINGEN

Dansk Servicekonsulent har bistået Rudersdal Kommune med Udbud af kontrakt for vinduespolering og tagrenderensning efter Direktiv 2014/24/EU.

ODSHERRED KOMMUNE HAR INDGÅET AFTALE MED DANSK SERVICEKONSULENT

 1. JUNI 2016

Odsherred Kommune har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent omkring bistand til udarbejdelse af rengøringsanalyse. Analysen omhandler et antal administrative lokaliteter hos kommunen og forventes færdigudført ultimo 2016.

MODERNISERINGSSTYRELSEN HAR INDGÅET RÅDGIVNINGSAFTALE MED DANSK SERVICEKONSULENT OMKRING MINI UDBUD AF RENGØRING EFTER STATENS NYE RAMMEAFTALE

 1. MARTS 2016

Moderniseringsstyrelsen indgik i december 2015, konsulentaftale med DSK omkring gennemførelse af miniudbud af rengøringsydelser efter Statens nye rammeaftale, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Den konkrete konsulentaftale omhandler Moderniseringsstyrelsens bygninger i København, og blev vundet af DSK efter et forudgående udbud, hvor DSK var blevet opfordret til at give bud.

DANSK SERVICEKONSULENT BISTÅR RUDERSDAL KOMMUNE MED EU- UDBUD AF VINDUESPOLERINGSOPGAVER PÅ 60 LOKALITETER

 1. MARTS 2016

Dansk Servicekonsulent bistår Rudersdal Kommune med EU- udbud af vinduespolering på 60 institutioner. Udbudsmaterialet er tilgængeligt for tilbudsgivere på Dansk Servicekonsulents udbudsportal: http://danskservicekonsulent.dk/udbud/udbuds-login/, efter de har tilkendegivet deres interesse ved fremsendelse af mail til: dsk@danskservicekonsulent.dk

DANSK SERVICEKONSULENT BISTÅR RUDERSDAL KOMMUNE MED UDBUD AF RENGØRING PÅ 58 INSTITUTIONER

 1. FEBRUAR 2016

Dansk Servicekonsulent har bistået Rudersdal Kommune med gennemførelse af udbud af rengøring.
Udbuddet er gennemført på baggrund af politisk beslutning den 23. september 2015. Udbuddet omfatter 58 lokationer fortrinsvist bestående af skoler, sfo’er, børneinstitutioner, plejecentre, administrative bygninger og specialtilbud for fysisk og psykisk handicappede. Det samlede rengøringsareal udgør 103.000 kvadratmeter. Mængden af den udbudte rengøring udgør cirka halvdelen af kommunens samlede lokationer. Aftalen træder i kraft den 1. april. 2016, og har en varighed på 48 måneder.

EU- UDBUD AF OPBYGNING OG DRIFT AF VIDENCENTER FOR HÅNDTERING OG GENANVENDELSE AF BYGGEAFFALD

 1. JANUAR 2016

Dansk Servicekonsulent bistår Dansk Byggeri med EU- udbud (EU-nr. 2015/S 250-458074) omhandlende opbygning og drift af Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (herefter »VHGB«).

VHGB skal levere vejledninger, formidling og viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald af høj faglig kvalitet formidlet via bl.a. sin egen hjemmeside. VHGB skal ramme en målgruppe bestående af udførende i bygge- og anlægsbranchen, bygherrer, rådgivere, håndværkere, ejere, lejere, beboerorganisationer og driftspersonale.

BOLIGGÅRDEN I HELSINGØR UDBYDER RENGØRING OG VINDUESPOLERING I EU-UDBUD

 1. OKTOBER 2015

Dansk Servicekonsulent udbyder på vegne af Boliggården afdeling 24, Vapnagaard, rengørings- og vinduespoleringsopgaver.
Udbuddet omhandler ca. 172 trappeopgange og 56 vaskerier. Herudover omhandler udbuddet et servicecenter, samt et mindre kultur- og fritidscenter i tilknytning til området.

Se udbudsbekendtgørelsen på udbud.dk

NORDISK MINISTERRÅD UDBYDER RENGØRING- OG VINDUESPOLERING I EU-UDBUD

 1. OKTOBER 2015

Dansk Servicekonsulent bistår Nordisk Ministerråd med EU- udbud af rengøring og mødeservice, se bekendtgørelsen her. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud.
Der forventes indgået aftale med opstart 1. januar 2016. Kontraktperioden varer i 4 år, med option for Nordisk Ministerråd på forlængelse i 2 x 1 år.

Se udbudsbekendtgørelsen på udbud.dk

DANSK SERVICEKONSULENT BISTÅR MED NYUDVIKLING IFM. UDBUD AF ISTANDSÆTTELSE AF FLYTTELEJLIGHEDER TIL EN SAMLET KONTRAKTVÆRDI PÅ KR. 37. MIO

 1. MAJ 2015

Dansk Servicekonsulent har netop bistået Boliggården i Helsingør, med udbud af istandsættelse af flyttelejligheder. Udbuddet blev gennemført som en indbudt licitation efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige eller offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven afsnit 1) med senere rettelser.

Dansk Servicekonsulent har ved udviklingen af udbudsmaterialet for Boliggården, lagt vægt på en optimal juridisk kvalitetssikring af de sociale- og overenskomstmæssige vilkår, som fremadrettet vil give de bedste muligheder for inddragelse af nærmiljøets resurser. Bl.a. skal leverandøren i tæt dialog med Boliggården, konstant beskæftige mindst en lærling i tilknytning til de konkrete opgaver. Herudover skal leverandøren være opsøgende i en tæt dialog med Boliggården i forhold til, at beskæftige personer i jobtræning o. lign.

ALLERØD KOMMUNE UDBYDER RENGØRING OG VINDUESPOLERING FOR 86 MIO.

 1. MARTS 2015

Allerød Kommune udbyder som offentligt udbud rengørings- og vinduespolerings-arbejdet ved 87 lokaliteter i Allerød Kommune. Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.)

HELSINGØR KOMMUNE UDBYDER SERVICEOPGAVER FOR 42 000 000 DKK

 1. NOVEMBER 2014

Helsingør Kommune udbyder serviceopgaver til en kontraktværdi på ca. 42.000.000 DKK. Udbud (2014/S 212-375566 http://udbud.dk), vedrører indkøb af rengøring og serviceopgaver på ca. 25 % af Kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 21 lokaliteter.

Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring og serviceopgaver. Serviceopgaverne er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sæbe, tømning af affaldsspande, mm.

Det geografiske området for arbejdets udførelse er Helsingør/Snekkersten, og udgøres af et samlet rengøringsareal på ca. 52 000 m² fordelt på ca. 21 lokaliteter.

Kontrakten løber i perioden den 1.3.2015-28.2.2019, med mulighed for som option at forlænge kontrakten med op til 2 x 1 år på uændrede vilkår.

Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af Kommunens egne ansatte medarbejdere. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) er gældende og finder anvendelse.

Der vil desuden skulle afgives tilbud på nyere materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til den valgte leverandør. Der afgives ikke kontrolbud.

DANSK SERVICEKONSULENT BISTÅR RINGSTED KOMMUNE MED GENUDBUD AF 70 % AF DEN SAMLEDE RENGØRING I KOMMUNEN

 1. JUNI 2014

Ringsted Kommune genudbyder 70 % af den samlede rengøring i kommune, det fremgår af artikel fra Dagbladet Ringsted. Beslutningen blev taget på et byrådsmøde den 25. juni 2014.
Se artikel her

RINGSTED KOMMUNE INDGÅR AFTALE MED DANSK SERVICEKONSULENT OM ANALYSE

 1. APRIL 2014

Dansk Servicekonsulent har indgået aftale med Ringsted Kommune om rengøringsanalyse af kommunens samlede arealer omhandlende ca. 100 lokaliteter. Analysen gennemføres i første halvdel af 2014.

COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL INDGÅR AFTALE MED DANSK SERVICEKONSULENT

 1. AUGUST 2014

Copenhagen International School har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent om opmåling og bistand til planlægning af skolens samlede rengøringsaktiviteter i København. Opgaven omfatter bl.a. kortlægning af skolens fremadrettede behov.

MIDTTRAFIK INGÅR AFTALE MED DANSK SERVICEKONSULENT OM EU- UDBUD AF RENGØRING OG SERVICEYDELSER

 1. AUGUST 2013

Dansk Servicekonsulent har indgået aftale med Midttrafik om udbud af rengøring og kantinehjælp. Nærmere oplysninger om prækvalifikation m.v. kan ses på www.udbud.dk

KOMMENDE UDBUD I HELSINGØR KOMMUNE

 1. FEBRUAR 2012

Dansk Servicekonsulent har indgået aftale med Helsingør Kommune om bistand i forbindelse med et kommende rengøringsudbud af  kommunens lokaliteter. Der er tale om et genudbud af 75 % af lokaliteterne, efter at det medio december 2011 politisk blev besluttet, at hjemtage de sidste 25 % i egen rengøringsfunktion.

Udbuddet som omfatter både rengøring og vinduespolering forventes afviklet i første halvår 2012.

UDBUD I RUDERSDAL KOMMUNE

 1. NOVEMBER 2011

Dansk Servicekonsulent bistår Rudersdal Kommune med udbuddet som vedrører rengørings og vinduespoleringsopgaver på ca. 110 lokationer. Det samlede rengøringsareal udgør ca. 220.000 kvadratmeter.

Er du interesseret i at læse mere om hvad DANSK SERVICEKONSULENT kan tilbyde mht tilrettelæggelse af udbudsforretninger så klik her

DANSK SERVICEKONSULENT BISTÅR VED KONTROLBUD I KØBENHAVNS KOMMUNE TIL EN VÆRDI PÅ OP TIL 105 MIL. DKK.

 1. JULI 2012

Dansk Servicekonsulent bistår Børne og Ungdomsforvaltningen med kontrolbud på rengøringen, til en værdi på imellem 60 000 000,00 og 105 000 000,00 DKK,  jf. udbudsbekendtgørelsen.

Udbuddet omfatter ca. 125 lokaliteter under Kultur og Fritidsforvaltningen.

SORØ KOMMUNE INDGÅR AFTALE MED DANSK SERVICEKONSULENT

 1. MAJ 2012

Sorø Kommune har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent om bistand til controlling af kommunens udliciterede rengøring.

AFGØRELSE I KLAGENÆVNET FOR UDBUD VISER, AT ANVENDELSE AF ØKONOMISK MEST FORDELAGTIGE TILBUD VED STØRRE OFFENTLIGE RENGØRINGSUDBUD, KRÆVER RENGØRINGSFAGLIG BISTAND PÅ HØJESTE NIVEAU

 1. SEPTEMBER 2013

Afgørelse i Klagenævnet for Udbud den 1. juli 2013, viser i hvor høj grad der fordres ekspertbistand til formulering af de rengøringstekniske evalueringsparametre ved større offentlige rengøringsudbud. Se kendelsen Rent imod Rudersdal Kommune eller  www.kfst.dk.

Af kendelsen kan det udledes, at der stilles større krav til de rengøringsfaglige subjektive vurderinger af tilbudsgivernes besvarelser end tidligere. Dansk Servicekonsulent kan på baggrund af kendelsen udlede, at ved udbud, hvor der ønskes tildeling på baggrund af bl.a. tilbudsgivernes faglige kvalifikationer, i højere grad end tidligere bliver behov for rengøringsfaglig ekspertbistand.

Bistanden vil hovedsageligt nødvendiggøres i forbindelse med udformningen af de evalueringsredskaber og tekniske besvarelser, som kræves til vurdering og efterfølgende pointtildeling af tilbuddene.

Afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud er i overensstemmelse med Dansk Servicekonsulents forventning i den slags sager, hvorfor sagens afgørelse bekræfter den praksis, der allerede i det væsentligste anvendes af Dansk Servicekonsulent i dag.

DANSK SERVICEKONSULENT BISTÅR KALUNDBORG KOMMUNE MED AT GENUDBYDE RENGØRINGSYDELSE

 1. FEBRUAR 2013

Dansk Servicekonsulent bistår Kalundborg Kommune med genudbydelse af rengøring/- og vinduespoleringsydelse på 122 lokaliteter, til en samlet værdi jf. udbudsbekendtgørelsen på op til  kr. 150 mill. fordelt over i op til 4 år.

Udbuddet er opdelt i 2 delområder for hhv. rengøringsydelse og vinduespoleringsydelse.

Kommunens egen rengøringsafdeling afgiver kontrolbud.

PROKURA OG DANSK SERVICEKONSULENT BISTÅR STATENS VEGVESEN I NORGE MED UDBUD AF 60 LOKALITETER

 1. MARTS 2013

Konsulentvirksomheden Prokura P/S i København, har med Dansk Servicekonsulent som underleverandør vundet et EU – udbud på konsulentydelser for Statens Vegvesen i Norge.

Opgaven omfatter bistand til rengøringsudbud af ca. 60 lokaliteter i den østlige region i Norge, samt option på kvalitetsstyring og kontrol af opgaven i en fireårig periode efter udbuddet er gennemført.

HELSINGØR KOMMUNE HJEMTAGER 25 % AF RENGØRINGEN

 1. DECEMBER 2011

Helsingør Kommune har på et byrådsmøde mandag, besluttet at hjemtage 25 % af deres samlede rengøring på kommunens skoler og institutioner m.v.

Læs mere her

FREDENSBORG KOMMUNE UDBYDER RENGØRING OG VINDUESPOLERING

 1. JULI 2012

Fredensborg Kommune udbyder daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af op til 150 forskellige kommunale lokaliteter (eksempelvis skoler, daginstitutioner, kulturhuse, biblioteker, ældrecentre, administration med videre).

Udbuddet omfatter i alt 13 delaftaler, heraf 6 delaftaler vedrørende rengøring, 6 delaftaler vedrørende vinduespolering og en delaftale vedrørende rengøring og vinduespolering. For hver delaftale (rammeaftale) indgås der aftale med én leverandør.

Jf. udbudsbekendtgørelsen anslået til en værdi eksklusive moms på: 78 500 000,00 DKK

PLEJEGRIBSKOV INDGÅR AFTALE MED DANSK SERVICEKONSULENT

 1. MAJ 2012

PlejeGribskov har valgt at indgå aftale med Dansk Servicekonsulent ApS. Ydelsen omhandler analyse og opmåling af PlejeGribskovs centre.

Hensigten med opgaven er at PlejeGribskov ønsker at optimere arbejdsgangene indenfor rengøringsområdet.

KALUNDBORG KOMMUNE INDGÅR AFTALE MED DANSK SERVICEKONSULENT

 1. APRIL 2012

Kalundborg Kommune har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent. Aftalen indebærer bistand i forbindelse med kommende udbud indenfor rengøringsområdet.

FREDERIKSSUND KOMMUNE VIL AF MED ISS

 1. APRIL 2012

Frederikssund Kommune ønsker ikke at forlænge den tre-årige kontrakt med rengørings-giganten ISS. Kvaliteten har svinget meget og har i perioder været for dårlig.

Læs hele artiklen på lokalavisen.dk

DANSK SERVICEKONSULENT BISTÅR KALUNDBORG KOMMUNE MED RENGØRINGSUDBUD TIL EN SAMLET VÆRDI PÅ CA. 175 MILIONER.

 1. OKTOBER 2012

Dansk Servicekonsulent bistår Kalundborg Kommune med udbud af rengøring/- og vinduespoleringsydelse på 122 lokaliteter, til en samlet værdi jf. udbudsbekendtgørelsen på op til  kr. 175 mill. fordelt over i op til 5 år.

Udbuddet er opdelt i 2 delområder for hhv. rengøringsydelse og vinduespoleringsydelse.

Kommunens egen rengøringsafdeling afgiver kontrolbud.

DANSK SERVICEKONSULENT STÅR FOR KORTLÆGNING AF 64 SKOLER

 1. FEBRUAR 2012

På baggrund af Budgetaftalen for Københavns Kommune 2012, herunder det stigende behov for mere kapacitet på kommunens skoler, er det politisk besluttet, at der skal gennemføres en kortlægning af samtlige kommunens skoler, både almen og specialskoler. Kortlægningen skal ydermere fungere som baggrundsmateriale for Københavns Kommunes fremtidige indsats i forhold til ”inklusionsparat indretning”. Dette indebærer en øget fokus på, at omgivelserne understøtter børn, der har vanskeligt ved at trives i traditionelle skolemiljøer.

Kortlægningen består af en registrering af ca. 12.200 lokaler fordelt på 64 enheder.

FREDENSBORG KOMMUNE BESLUTTER AT GENUDBYDE RENGØRINGEN MED MULIGHED FOR HJEMTAGELSE

 1. JANUAR 2012

Økonomiudvalget i Fredensborg Kommune har den 23. januar 2012, besluttet kun at ville forlænge den gældende rengøringskontrakt med Forenede Service frem til udgangen af januar 2013.  Samtidig blev det besluttet at, der skal gennemføres en analyse som skal danne grundlag for en beslutning om hvorvidt hele eller dele af rengøringen skal hjemtages.

Hvorvidt økonomiudvalgets beslutning om ikke at forlænge kontrakten bliver effektueret, bliver afgjort på byrådsmøde 30. januar 2012.

KØGE KOMMUNE UDLICITERER RENGØRING OG SPARER 14 MILLIONER KRONER

 1. DECEMBER 2011

Køge Kommune har netop gennemført et omfattende rengøringsudbud som har medført en besparelse på 14 milioner kroner om året.

Læs mere her

SKI UDBUD I FANØ KOMMUNE PÅ SAMLEDE LOKALITETER

 1. AUGUST 2011

Fanø Kommune udbyder rengøringen og vinduespoleringen på deres samlede lokaliteter. Udbuddet offentliggøres primo august 2011 og afvikles efter SKIs rammeaftale 18.01. Udbudsmateriale kan rekvireres hos Dansk Servicekonsulent fra den 4. august 2011.