Foreningen Kig Ind

Foreningen Kig Ind

Kig Ind er et værested i Gribskov Kommune hvis formål er, at drive et sted for mennesker med misbrugsproblemer,lettere sindslidende, ensomme, udsatte og mennesker med sociale problemer.

Her på siden kan du snart få mere information om foreningen Kig Ind.

Kig Ind er et værested hvis formål er, at drive et sted for mennesker med misbrugsproblemer, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og mennesker med sociale problemer.

Bag værestedet Kig Ind, er Foreningen Kig Ind.

Foreningens formål
er, at værestedet må være et socialt og støttende netværk for de mennesker som bruger stedet, ligesom vi konkret støtter op omkring den enkeltes ønske om at komme ud af deres misbrug.

Foreningens mål er,
at mennesker må blive mødt med nærvær i en ligeværdig relation, hvor den enkelte bliver set, hørt og mødt. Det er vigtigt at det enkelte menneske bliver mødt med respekt, velvilje og rummelighed. Især de, som lider og er blevet væltet af mange nederlag, har brug for at blive rakt en hånd af ligeværd, respekt og velvilje for at rejse sig.

Vi ønsker at omsætte det kristne menneskesyn til praktisk omsorg.

Vi holder til på Holtvej 67, 3230 Græsted. Vores åbningstider er mandag kl 14 – 17 hvor der bliver serveret gratis kaffe/te og et stykke brød, samt 1. og 3. onsdag i måneden kl. 17 – 21 hvor der bliver serveret mad mod et mindre beløb. Ofte vil der også være forskellige former for aktiviteter eller foredrag.

Der er altid mulighed for at få en samtale med en af de frivillige hvis der er brug for det.

Vi samarbejder med Frivilligcentret Græsted, Gribskov Kommune Projekt GRIB og Græsted Frikirke.

Socialt ansvar

Socialt ansvar

DanskServicekonsulent ApS mener at det er vigtigt at udvise socialt ansvar i vores nærområde.
Vi sponserer/støtter derfor følgende organisationer/projekter:

Foreningen Kig Ind
Kig Ind er et værested i Gribskov Kommune hvis formål er, at drive et sted for mennesker med misbrugsproblemer, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og mennesker med sociale problemer.
Læs mere om Kig Ind

Brochurer

Brochurer

Konsulentopgaver, offentlige
Download: Profil Brochure.pdf

Konsulentopgaver, private firmaer
Download: Konsulentopgaver for rengoeringsselskaber.pdf

Formidler ved køb & salg af rengøringsvirksomhed
Download: Køb og salg af rengøringsvirksomhed.pdf

Support til Områdefordeling 
Download: Omraadefordeling.pdf

Support til Arbejdsplan
Download: Arbejdsplan.pdf

Support til Kommuner
Download: Introduktionsbrev – Kommuner.doc

Support til Rengøringsselskaber
Download: Introduktionsbrev – Rengoeringsbranchen.doc

Arbejdsområde

Rådgivningsløsninger på alle former for serviceopgaver

DANSK SERVICEKONSULENT tilbyder den offentlige sektor en kompetent og ansvarsfuld rådgivningsløsning på alle former for serviceopgaver.

Eftersom det offentlige er underlagt EU’s direktiver for udbud, er det fordelagtigt at alliere sig med en erfaren rådgiver, som kender til de regler og paragraffer, der for uindviede kan være en sand jungle at bevæge sig rundt i, hvad enten der udbydes rengørings- og serviceopgaver eller indkøb af f.eks. remedier og kemi.

DANSK SERVICEKONSULENT har gennem årene oparbejdet et omfattende erfaringsgrundlag, som gør, at vore kunder trygt kan overlade udbudsforretninger i vore hænder, med sikkerhed for valget af det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

DANSK SERVICEKONSULENT tilbyder naturligvis efterfølgende kontroller og kvalitetsanalyser med tilhørende dokumentation, som sikrer vores kunde, at den valgte leverandør fastholdes på den lovede kvalitet.

Uanset om en offentlig instans ønsker at bevare rengørings- og serviceopgaver i eget regi, eller udbyde ydelserne, udarbejder vi alle former for analyser og potentielle optimerings-beregninger, som vi efterfølgende kan føre ud i livet gennem driftsomlægning og videreuddannelse af personale. DANSK SERVICEKONSULENT kan ligeledes udarbejde “eget bud” for offentlige instanser.

Private virksomheder er ikke underlagt de samme udbudsregler som det offentlige, men det gør det ikke nødvendigvis nemmere at finde den bedste serviceløsning, endsige formulere grundlaget for en sådan.

Også her kan DANSK SERVICEKONSULENT være behjælpelig med udarbejdelse af rengørings- og servicebeskrivelser, krav til miljø, arbejdsmiljø og kvalitetsfastholdelse samt analyse af indkomne tilbud, ligesom vi gerne sidder med ved forhandlingsbordet, når den bedste løsning skal fremskaffes.

For rengøringsselskaber, som ikke har behov for en fuldtidsplanlægger, kan DANSK SERVICEKONSULENT hyres som freelance- eller ad hoc assistance ved udarbejdelse af alt – lige fra tegninger, beregninger, rengøringsplaner og beskrivelser til komplette tilbud.

Dansk Servicekonsulent kan tilbyde assistance til personalerekruttering af nøglepersoner samt køb og salg af virksomhed.

Foruden det teoretiske grundlag, tilbyder DANSK SERVICEKONSULENT undervisning i brug af bl.a. DS/INSTA 800, som er en standard til måling af rengøringskvalitet. DS/INSTA 800 kan anvendes via håndholdt PDA og opkobles på RengøringsSystemet fra Data Know How.

Målsætning

Målsætning

DANSK SERVICEKONSULENT har som målsætning at yde professionel rådgivning og planlægningsassistance, primært til statslige institutioner, kommuner samt institutioner indenfor sundhedsvæsenet.

Siden 2003 er vi blevet betroet flere og flere opgaver i den offentlige sektor og mængden af kvadratmeter, som vi har serviceret, overstiger nu 2 millioner.

Vi tager hver enkelt opgave meget alvorligt og går til arbejdet med den viden, at vi bærer på et stort ansvar overfor vores kunde, slutbrugere, evt. leverandører samt de rengøringsmedarbejdere, som er omfattet af opgaven. Derfor løser vi opgaven korrekt og ansvarsbevidst.

At være rådgiver er et ansvarsfuldt job, som har det primære formål at skabe værdi for kunden gennem tilvejebringelse af kompetencer eller ressourcer, som kunden ikke selv råder over.

DANSK SERVICEKONSULENT ønsker først og fremmest at skabe anvendelige løsninger, som er baseret på kundens konkrete og individuelle behov, frem for et teoretisk og generaliseret “copy-paste”-produkt.

Vort første møde med kunden tager derfor altid udgangspunkt i en grundig afdækning af, hvad kundens målsætning med opgaven er – og ikke mindst kundens konkrete idéer og forslag til den ønskede løsning.

På basis af den personlige kontakt med kunden og vor behovsanalyse, udarbejder vi derefter et brugbart og lettilgængeligt forslag, som er målrettet direkte til kundens behov.

Profil

Profil

DANSK SERVICEKONSULENT ledes af Finn Hougaard Frederiksen, som er i besiddelse af 35 års erfaring fra servicebranchen.

Med en baggrund som leder og planlægger på højeste niveau i flere af branchens mest professionelle virksomheder samt konsulent for landets største kommune og sygehusvæsenet, har Finn Hougaard Frederiksen stor indsigt i rådgivning, planlægning og drift af serviceopgaver i alle størrelser. Finn Hougaard Frederiksen har i samarbejde med og på allerhøjeste niveau stået i spidsen ved gennemførelse af kommunale udbudsprocesser for nogle af Danmarks største kommuner og offentlige institutioner, hvor omfanget typisk har omfattet mere end end 100 lokaliteter, og hvor disse processer har omfattet udvikling af kravspecifikationer og komplette udbudsmaterialer, der har krævet individuel udvikling og tilpasning for de omhandlende opgaver.

Finn Hougaard Frederiksen har, foruden gennemførelse af udbud og planlægningsopgaver, bistået den offentlige sektor ved udarbejdelse af analyser, hvor dette har omfattet overvejende dele af en kommunes bygninger.

DANSK SERVICEKONSULENT har i en årrække markeret sig som en kompetent og pålidelig konsulent for en række offentlige og private udbydere af serviceopgaver (jfr. referenceliste).

Gratis ekspertvejledning efter dine behov?

Send din anmodning, så kontakter vi dig hurtigst muligt.