_

Vi Tilbyder

_

Dansk Servicekonsulent tilbyder uvildig rådgivning & ansvarsfuld afvikling af Udbudsforretninger indenfor for Bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser.

Privat Sektor

Privat Sektor

Rådgivning til rengøringsvirksomheder i alle størrelser

Opnå større vækst, mere succes samt en bedre og mere lønsom drift

Med mange års praktisk erfaring er vi kvalificerede til at rådgive virksomheder i alle størrelser til at opnå større vækst og succes samt en bedre og mere lønsom drift.

Vore konsulenter har en bred faglig baggrund og forstår til fulde værdien af praktisk anvendelig rådgivning og optimal drift og er i besiddelse af effektive værktøjer til at opnå de ønskede mål.

Vi er i tæt kontakt med offentlige og private udbydere, så vi altid ved, hvad der kræves, for at kunne kvalificere sig til at byde på attraktive opgaver.

DANSK SERVICEKONSULENT kan foruden øvrige ydelser, blandt andet tilbyde rengøringsvirksomheder support indenfor tre primære områder:
› Bedre dokumentation

› Udarbejdelse af bygningstegninger og arbejdsplaner
 Hjælp til bedre drift

Derudover er DANSK SERVICKONSULENT også gerne behjælpelig med
› Hjælp til rekruttering af nøglemedarbejdere
› Formidler ved køb og salg af rengøringsvirksomheder
› Freelance og ad-hoc assistance

Personalerekruttering

Personalerekruttering

Rekruttering af nøglemedarbejdere

DANSK SERVICEKONSULENT beskæftiger sig bredt med mennesker hver dag. Vi har igennem mange år bevæget os både i den offentlige og den private sektor.

DANSK SERVICEKONSULENT har igennem årene fået et bredt netværk som efterspørger nøglepersoner til deres virksomheder både i privat og offentligt regi.

At ansætte en nøglemedarbejder kan være en stor investering, derfor er det afgørende at finde den rigtige medarbejder første gang.

DANSK SERVICEKONSULENT kan tilbyde private og offentlige virksomheder bistand til rekruttering af ledere og nøglepersoner. Vi medvirker igennem hele forløbet med praktisk bistand, lige fra annoncering, udvælgelse og samtaler og indtil der er udarbejdet ansættelseskontrakt.

En medarbejder ansat ved hjælp af DANSK SERVICEKONSULENT vil give tryghed for, at de grundlæggende elementer og forudsætninger er blevet belyst og vurderet på et højt fagligt niveau.

OpmålingsSystemet

OpmålingsSystemet

Dansk Servicekonsulent er forhandler af Opmålingssystemet® fra Data Know How

Vi tilbyder udover salg og installation også at tilrettelægge et undervisningsforløb som passer til Deres behov.

Professionel planlægning til professionelle planlæggere
RengøringsSystemet® er branchens professionelle værktøj til planlægning, fordeling og kontrol af dit rengøringsarbejde. Programmet bruges af moderne rengøringsplanlæggere.

På disse sider kan du læse mere om, hvordan programmet kan hjælpe dig til en bedre og lettere hverdag, når du skal planlægge, beregne eller fordele dine rengøringsopgaver.

OpmålingsSystemet
Programmet sætter dig i stand til at registrere og opmåle alle typer af rengørings- og servicearbejde, baseret på dynamiske modeller, som leveres med systemet og som du selv kan tilpasse og udforme præcis efter dine behov. Når du har registreret og opmålt dine rengøringsopgaver, kan du hurtigt og nemt beregne det samlede tids- og omkostnings-forbrug.

Samtidig kan du fordele det registrerede arbejde til det nødvendige antal medarbejdere, udskrive lokaleoversigter og arbejdsplaner samt udskrive farvelagte tegninger efter egne kriterier. Og endelig kan du kontrollere de planlagte rengøringsopgaver efter den nordiske INSTA 800 Kvalitets-vurderingsstandard. Alt sammen i ét og samme program.

OpmålingsSystemet Version 4 er et Windows-baseret program, som leveres i 3 forskellige udgaver – opdelt i moduler.

Det giver dig mulighed for selv at skræddersy dit program, så det passer til netop din virksomhed samt løbende at tilpasse programmet, så det altid følger med dine behov for nye funktioner og flere brugere på systemet.

Anvendes i alle typer virksomhed
RengøringsSystemet anvendes i alle typer af virksomheder, store som små, offentlige og private, fagforeninger, konsulentfirmaer og virksomheder med rengøring i eget regi. Derudover bruges systemet på mange uddannelsesinstitutioner, hvor nye rengøringsplanlæggere stifter bekendtskab med programmet for første gang.

Detaljerede kalkulationsmodeller
Programmets kalkulationsmodeller er gennemprøvede og anerkendt gennem mange års brug i alle mulige slags rengøringsvirksomheder. I RengøringsSystemet Version 4 er disse modeller blevet bedre, mere detaljerede og endnu mere fleksible end tidligere set.

Du kan selv ændre / tilføje nye modeller samt ændre / tilføje nye nøgletal i systemet. Derved sikrer du dig, at dine tidsberegninger altid passer til netop din virksomhed.

Hurtig og sikker opmåling af arealer
Med RengøringsSystemet kan du hurtigt og sikkert opmåle dine rengøringsarealer. Du behøver blot en tegning af dit rengøringsareal og et målestoks-forhold, eller et kontrolmål på stedet, for at kunne opmåle og beregne størrelsen af alle dine arealer.

Din tegning kan være en papirstegning, en arkitekt-tegning (fra AutoCad e.l.), eller en scannet tegning i alm. billedformat. Uanset hvilket tegningsmateriale du har til rådighed kan du altid bruge det til opmåling i RengøringsSystemet. Ofte kan det bruges direkte, ellers hjælper vi dig gerne med at finde den rigtige måde at konvertere materialet, så det kan bruges i RengøringsSystemet.

Visuelt planlægningsværktøj
RengøringsSystemet er et visuelt planlægningsværktøj, Alle registreringer kan ses og ændres direkte på de opmålte tegninger. Det giver suverænt overblik, og mulighed for at kontrollere dine lokaleoplysninger med et enkelt blik på dine teging.

Du kan fordele de opmålte lokaler mellem dine assistenter direkte på dine tegninger, og du kan yderligere foretage en detaljeret planlægning af hvilke ugedage, der skal gøres rent samt hvilke dage der skal foretages hhv. let eller grundig rengøring – direkte på dine tegninger.

Samtidig kan du bruge systemets mange skraveringsmuligheder, og muligheder for at tilføje tekster og symboler i lokalerne, til at kommunikere din planlægning ud til dine interessenter: Indkøbere, rengøringsledere, assistenter og de daglige brugere af lokalerne. Det er super effektivt.

Kvalitetskontrol i verdensklasse
RengøringsSystemets kvalitetskontrol er baseret på den anerkendte skandinaviske INSTA 800 standard standard til kontrol af rengøringskvalitet. Systemet hjælper dig med at beregne antal lokaler du skal kontrollere, udtage lokaler til kontrol og vurdere det endelige resultat.

I tillæg til INSTA800 standarden kan du også anvende den danske Infektions- og hygiejnestandard DS 2451-10 til kontrol af kritiske risikopunkter i lokaler med risiko for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier.

Hvis du ønsker at foretage en hurtigere og enklere kvalitetskontrol kan du oprette kvalitetskontroller efter dine egne behov.

Alle kvalitetskontroller kan gennemføres vha. ANDROID-BASEREDE SMARTPHONES/ TABLETS.

Simuleringer og økonomiberegninger
Med RengøringsSystemets ”Søg og erstat” funktion kan du hurtigt og let beregne konsekvenserne af alternative rengøringsfrekvenser, metodevalg, hygiejneniveau m.m.

De økonomiske konsekvenser af dine beregninger kan aflæses direkte i systemets indbyggede priskalkulation.

Spar tid med RengøringsSystemet
Moderne rengøringsplanlæggere bruger RengøringsSystemet Version 4 i deres daglige arbejde. Det sparer tid, giver overblik samt inspiration til løsning af de mange udfordringer, som rengøringsbranchen byder på i dag.

De detaljerede kalkulationsmodeller, detaljerede lokaleregistreringer og overskuelige bygningstegninger sikrer dig en hurtig og enkel planlægning, bedre økonomistyring og letforståelige arbejdstegninger til dit personale.

Kontrolbud “eget bud”

Kontrolbud “eget bud”

Dansk Servicekonsulent har gode erfaringer med at bistå ved afgivelse af eget bud i forbindelse med offentlige udliciteringer.

Alt efter hvorledes den nuværende organisering af rengøringen udmøntes, kan der være gode muligheder for at gøre sig gældende i forhold til en privatisering.

Er Deres nuværende løsning f.eks. egen rengøringsenhed, kan der være gode muligheder for at bevare rengøringen i eget regi. Det kræver i alle tilfælde imødekommenhed både fra de faglige organisationer og fra den udbydende myndigheds side.

En løsning i samarbejde med Dansk Servicekonsulent vil give Dem det nødvendige grundlag for at gøre sig gældende ved udbuddet og omfatter bl.a.:

 • Praktisk gennemgang af nuværende konstruktion
 • Forslag til optimering
 • Udarbejdelse af tilbud

Et udbudsforløb kræver oftest nytænkning i form af nye metodikker og den måde det daglige arbejde skal planlægges på. Derfor tilbyder Dansk Servicekonsulent også at medvirke til de efterfølgende processer der skal tilsikre den fremadrettede kvalitet, samt de efterfølgende arbejdsomlægninger.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Hvad enten Ydelsen har været i udbud og der er valgt ny leverandør, eller der er foretaget omlægning/optimering af området, skal der følges op på kvaliteten i arbejdet, så den holdes på det aftalte niveau.

Dansk Servicekonsulent medvirker ved bl.a.:

 • Fastholdelse af den aftalte kvalitet.
 • Vurdering af den leverede kvalitet.
 • Løse tvivlsspørgsmål mellem brugere og leverandør.
 • Udarbejdelse af dokumentation indeholdende alle observationer.
 • Lave aftaler omkring genoprettelse af mangler.
 • Bistand i forbindelse med egenkontrol.
 • Vejledning i forbindelse med opstart og indkøring af serviceaftaler.
 • Brugertilfredshedsundersøgelser

Dansk Servicekonsulent udfører kvalitetskontrol jf. kvalitetsmålingssystemet DS-INSTA800.

Det betyder at de trygt kan overlade kvalitetskontroller til os i de tilfælde hvor denne standard gør sig gældende.

Opmåling- og planlægning

Opmåling- og planlægning

Data-Know-How’s RengøringsSystemet® er Nordens mest udbredte PC-baserede redskab til kortlægning og planlægning af rengøringsopgaver.

Hvad enten et rengøringsområde skal analyseres eller prisfastsættes, skal der foreligge en opmåling. Dansk Servicekonsulent har en omfattende erfaring som omfatter opmåling eller planlægning på adskillige tusinde skoler og institutioner i Danmark.

En opmåling i RengøringsSystemet® omfatter udarbejdelse af målfaste tegninger forsynet med skraveringer der angiver de aftalte programmer, herudover er der tilknyttet en lokalefortegnelse der nøjagtigt og kronologisk gengiver tegningerne med beskrivelse af lokale id, areal, gulvtype, programmer, samt den opmålte tid i lokalet og andre relevante oplysninger.

Det er herudover muligt på tegningerne, at indikere brandveje, måtteplaceringer, nøgletyper for adgang m.v.

Hvad enten der er tale om en enkel enhed eller mange enheder, vil De få et hurtigt og nøjagtigt billede af hvilken normeret tid der skal beregnes til enheden og hermed et overblik over omkostningsniveauet.

Er opgaven opmålt i forvejen kan den danne baggrund for det videre forløb ved bl.a.

 • At danne grundlag ved analyser og udbud
 • At udarbejde arbejdsplaner til assistenter
 • At ligge til grund for en opdatering og registrering ved fornyet opmåling

DANSK SERVICEKONSULENT er forhandler af programmet samt tilhørende hardware og tilbyder derudover bl.a.:

 • Undervisning i Data-Know-How’s RengøringsSystemet®
 • Opmåling og registrering af rengøringsområder
 • Hjælp til område / ugefordeling og udarbejdelse af arbejdsplaner
 • Oprettelse og vedligehold af nøgletal og opmålinger
 • Implementering af DS-INSTA 800
 • Udformning af rengøringspolitik, strategier og organisationsplaner
 • Simuleringer og konsekvensberegninger til brug ved omstruktureringer, omlægning af arbejdsgange, rationaliseringer mv.
Omlægninger

Omlægninger

Omlægninger kan ofte gå forud for en udlicitering, eller helt overflødiggøre dem, hvis der er taget hånd om forberedelserne i tide.

Dansk Servicekonsulent tilbyder rådgivning i forbindelse med serviceløsninger i eget regi.

Hvis De ønsker et optimeringsprojekt i samarbejde med os, vil det give Dem:

 • En vurdering af nødvendigt ressourceforbrug
 • En optimering af servicefunktionen
 • Vurdering af uddannelsesmæssigt niveau
 • En arbejdsmiljømæssig forsvarlig serviceløsning
 • Indflydelse på projektet
 • Overblik over mulige optimeringer ved omlægning af metoder

Dansk Servicekonsulent foreslår altid at alle parter inddrages i processen. Det betyder at assistenterne også bliver taget med på råd.

Facility Management

Facility Management

Dansk Servicekonsulents rådgivningsafdeling indenfor Facility Management,  består af erfarne konsulenter med en bred baggrund indenfor forretningsområdet.

Afdelingens primære arbejdsområde er rådgivningsopgaver indenfor Facility Management, med focus på offentlige og private virksomheders behov for bistand, til udarbejdelse og opsætning af Facility Management aftaler.

Dansk Servicekonsulent medvirker til at skabe den bedst tænkelige synergi imellem kunden, leverandøren og medarbejderne, med udgangspunkt i optimering af  leverancerne i økonomisk henseende, med klare mål for kvalitet, fleksibilitet, samarbejde og arbejdsmiljø.

Dansk Servicekonsulent  udvikler i samarbejde med kunden en Facility Management pakke, der vil tage udgangspunkt i løsning af alle virksomhedens opgaver som ikke er en del af kernefunktionerne.

Opgaverne vil primært have karakter af service – håndværkerfunktioner, men kan også omfatte leverancer af forbrugsvarer.

Eksempler på funktioner der kan indgå i en Facility Management pakke:

 • Rengøring, vinduespolering
 • Vedligeholdelse af grønne områder / udendørsområder
 • Handymand- pedelfunktioner
 • Kantineservice
 • Receptionstjeneste
 • Post-og kopiservice
 • Snerydning
 • Planteservice
 • Affaldshåndtering
 • Måtteservice
 • Washroom services
 • Vagt– sikring
 • Interne
 • serviceopgave

Eksempel på et rådgivningsforløb forløb kunne være:

 1. Definering af hvilke opgaver som skal indgå i aftalen.
 2. Detaljeret definering af serviceniveau for de enkelte aftaler.
 3. Udarbejdelse af udbudsmateriale, eventuelt tegningsmateriale, m.v.
 4. Gennemførelse af udbudsforretning, annoncering m.v.
 5. Udvælgelse af leverandører.
 6. Rådgivning omkring valg af leverandører.
 7. Indgåelse af kontrakter med leverandører.
 8. Eventuel assistance i forbindelse med start af aftaler.

Opfølgning

Efter kontraktindgåelsen med en Facility Service leverandører, kan Dansk Servicekonsulent tilbyde et opfølgningsforløb til sikring af den leverede kvalitet, samt  oparbejdelse af gode samarbejdsrelationer mellem kunden og Facility Service leverandøreren.

Beslutningsanalyse

Beslutningsanalyse

En beslutningsanalyse danner grundlag for en vurdering, om hvor vidt en serviceopgave skal udføres i eget regi eller ved ekstern leverandør.

Analysen danner grundlag for at

 • Der opnås overblik over de enkelte servicefunktioner.
 • Der opnås en kvalitetsstandard svarende til Deres forventninger.
 • Der opnås et optimalt billede af de faktiske omkostninger i forhold til den nuværende kvalitet.
 • Der foreligger en beregning af den fremtidige økonomi ved opgaveløsning i eget regi eller med ekstern leverandør.
 • Der opnås det bedste beslutningsgrundlag m.h.t. økonomi, kvalitet, miljø/arbejdsmiljø.
Funktionsanalyse

Funktionsanalyse

En funktionsanalyse danner grundlag for mere optimale arbejdsgange på de enkelte områder. Modellen kan anvendes i forbindelse med større omlægninger eller ved ændringer af lokale forhold.

Ved en funktionsanalyse opnår De bl.a.:

 • En udførlig og dybdegående beskrivelse af funktionen.
 • En sammenligning med tilsvarende funktioner i andre virksomheder.
 • Det optimale beslutningsgrundlag for organisationsændringer.
 • Det optimale vurderings og beregningsgrundlag for de fremtidige normeringer.
Udbud til det offentlige

Udbud til det offentlige

Offentlige udbudsrådgivning og rengøringsservices til bygge- og anlægsarbejde samt varer og tjenesteydelser fra Dansk Servicekonsulent

Eftersom det offentlige er underlagt EU’s direktiver for udbud, er det fordelagtigt at alliere sig med en erfaren rådgiver, som kender til de regler og paragraffer, der for uindviede kan være en sand jungle at bevæge sig rundt i.

Ved afvikling af udbud er der mange forhold, som der skal tages højde for, bl.a.

 • valg af udbudsform (offentligt/begrænset udbud)
 • tidsfrister for annoncering og afvikling af udbud
 • stand still-periode, dokumentationskrav
 • tekniske beskrivelser
 • tilstrækkeligt beregningsgrundlag
 • tildelingskriterier (pris/kvalitet)
 • miljø- og arbejdsmiljøforhold
 • analyse samt fremlæggelse heraf i professionel og forståelig form for beslutningstagere

Når vi taler om vore mange offentlige kunder er EU’s udbudsregler gældende. Dansk Servicekonsulent bistår bl.a. kommuner i forbindelse med udbud. Endvidere udfører Dansk Servicekonsulent udbud via Statens & Kommunernes Indkøbs Services rammeaftale om miniudbud.

Når de vælger Dansk Servicekonsulent som samarbejdspartner ved et udbud giver vi Dem:

 • Et klart og fyldestgørende udbudsmateriale.
 • En total løsning med minimal ressourceafsættelse ”det er tidskrævende at gennemføre et udbud”.
 • Sikkerhed for, at alle love og regler samt EU-direktivers krav overholdes.
 • Et optimalt gennemført udbudsforløb.
 • En professionel tilbudsevaluering til valg afleverandører.
 • En optimal løsning for et fremtidigt samarbejde med leverandøren.

Dansk Servicekonsulent har gennem årene oparbejdet et omfattende erfaringsgrundlag, som gør, at vore kunder trygt kan overlade udbudsforretninger i vore hænder, med sikkerhed for valget af det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

Dansk Servicekonsulent tilbyder naturligvis efterfølgende kontrol og kvalitetsanalyser med tilhørende dokumentation, som sikrer vores kunde, at de valgte leverandør fastholdes på det aftalte kvalitetsniveau.

Hvis en offentlig instans ønsker at bevare opgaver i eget regi, udarbejder vi alle former for analyser og potentielle optimerings-beregninger, som vi efterfølgende kan føre ud i livet gennem driftsomlægning og videreuddannelse af personale.

Dansk Servicekonsulent kan ligeledes udarbejde ”eget bud” for offentlige instanser. Denne ydelse kan af hensyn til vores uvildighed udelukkende tilbydes, hvis vi ikke selv er rådgiver på den samme udbudsforretning.

Dansk Servicekonsulent samarbejder med Bird & Bird Advokatpartnerselskab omkring offentlige udbud, og dermed besidder vi tilsammen de bedste tekniske og juridiske  kompetencer i forbindelse med EU- udbud i Danmark.

Dansk Servicekonsulent tilbyder udelukkende assistance til rengøringsvirksomheder, som ikke beskæftiger sig med EU- udbud.

_

Dansk servicekonsulent Referenceliste

_

DANSK SERVICEKONSULENT er skabt på et værdigrundlag, som sikrer kompetent og uvildig rådgivning til både offentlige og private virksomheder.

Gennem årene har vi således opbygget en betydelig referenceliste, som bl.a. omfatter: