Facility Management

Facility Management

Dansk Servicekonsulents rådgivningsafdeling indenfor Facility Management,  består af erfarne konsulenter med en bred baggrund indenfor forretningsområdet.

Afdelingens primære arbejdsområde er rådgivningsopgaver indenfor Facility Management, med focus på offentlige og private virksomheders behov for bistand, til udarbejdelse og opsætning af Facility Management aftaler.

Dansk Servicekonsulent medvirker til at skabe den bedst tænkelige synergi imellem kunden, leverandøren og medarbejderne, med udgangspunkt i optimering af  leverancerne i økonomisk henseende, med klare mål for kvalitet, fleksibilitet, samarbejde og arbejdsmiljø.

Dansk Servicekonsulent  udvikler i samarbejde med kunden en Facility Management pakke, der vil tage udgangspunkt i løsning af alle virksomhedens opgaver som ikke er en del af kernefunktionerne.

Opgaverne vil primært have karakter af service – håndværkerfunktioner, men kan også omfatte leverancer af forbrugsvarer.

Eksempler på funktioner der kan indgå i en Facility Management pakke:

 • Rengøring, vinduespolering
 • Vedligeholdelse af grønne områder / udendørsområder
 • Handymand- pedelfunktioner
 • Kantineservice
 • Receptionstjeneste
 • Post-og kopiservice
 • Snerydning
 • Planteservice
 • Affaldshåndtering
 • Måtteservice
 • Washroom services
 • Vagt– sikring
 • Interne serviceopgaver


Eksempel på et rådgivningsforløb forløb kunne være:

 1. Definering af hvilke opgaver som skal indgå i aftalen.
 2. Detaljeret definering af serviceniveau for de enkelte aftaler.
 3. Udarbejdelse af udbudsmateriale, eventuelt tegningsmateriale, m.v.
 4. Gennemførelse af udbudsforretning, annoncering m.v.
 5. Udvælgelse af leverandører.
 6. Rådgivning omkring valg af leverandører.
 7. Indgåelse af kontrakter med leverandører.
 8. Eventuel assistance i forbindelse med start af aftaler.


Opfølgning

Efter kontraktindgåelsen med en Facility Service leverandører, kan Dansk Servicekonsulent tilbyde et opfølgningsforløb til sikring af den leverede kvalitet, samt  oparbejdelse af gode samarbejdsrelationer mellem kunden og Facility Service leverandøreren.

Personalerekruttering

Rekruttering af nøglemedarbejdere

DANSK SERVICEKONSULENT beskæftiger sig bredt med mennesker hver dag. Vi har igennem mange år bevæget os både i den offentlige og den private sektor.

DANSK SERVICEKONSULENT har igennem årene fået et bredt netværk som efterspørger nøglepersoner til deres virksomheder både i privat og offentligt regi.

At ansætte en nøglemedarbejder kan være en stor investering, derfor er det afgørende at finde den rigtige medarbejder første gang.

DANSK SERVICEKONSULENT kan tilbyde private og offentlige virksomheder bistand til rekruttering af ledere og nøglepersoner. Vi medvirker igennem hele forløbet med praktisk bistand, lige fra annoncering, udvælgelse og samtaler og indtil der er udarbejdet ansættelseskontrakt.

En medarbejder ansat ved hjælp af DANSK SERVICEKONSULENT vil give tryghed for, at de grundlæggende elementer og forudsætninger er blevet belyst og vurderet på et højt fagligt niveau.

RengøringsSystemet

Dansk Servicekonsulent er forhandler af Opmålingssystemet® fra Data Know How

Vi tilbyder udover salg og installation også at tilrettelægge et undervisningsforløb som passer til Deres behov.

Professionel planlægning til professionelle planlæggere
RengøringsSystemet® er branchens professionelle værktøj til planlægning, fordeling og kontrol af dit rengøringsarbejde. Programmet bruges af moderne rengøringsplanlæggere.

På disse sider kan du læse mere om, hvordan programmet kan hjælpe dig til en bedre og lettere hverdag, når du skal planlægge, beregne eller fordele dine rengøringsopgaver.

OpmålingsSystemet
Programmet sætter dig i stand til at registrere og opmåle alle typer af rengørings- og servicearbejde, baseret på dynamiske modeller, som leveres med systemet og som du selv kan tilpasse og udforme præcis efter dine behov. Når du har registreret og opmålt dine rengøringsopgaver, kan du hurtigt og nemt beregne det samlede tids- og omkostnings-forbrug.

Samtidig kan du fordele det registrerede arbejde til det nødvendige antal medarbejdere, udskrive lokaleoversigter og arbejdsplaner samt udskrive farvelagte tegninger efter egne kriterier. Og endelig kan du kontrollere de planlagte rengøringsopgaver efter den nordiske INSTA 800 Kvalitets-vurderingsstandard. Alt sammen i ét og samme program.

OpmålingsSystemet Version 4 er et Windows-baseret program, som leveres i 3 forskellige udgaver – opdelt i moduler.

Det giver dig mulighed for selv at skræddersy dit program, så det passer til netop din virksomhed samt løbende at tilpasse programmet, så det altid følger med dine behov for nye funktioner og flere brugere på systemet.

Anvendes i alle typer virksomhed
RengøringsSystemet anvendes i alle typer af virksomheder, store som små, offentlige og private, fagforeninger, konsulentfirmaer og virksomheder med rengøring i eget regi. Derudover bruges systemet på mange uddannelsesinstitutioner, hvor nye rengøringsplanlæggere stifter bekendtskab med programmet for første gang.

Detaljerede kalkulationsmodeller
Programmets kalkulationsmodeller er gennemprøvede og anerkendt gennem mange års brug i alle mulige slags rengøringsvirksomheder. I RengøringsSystemet Version 4 er disse modeller blevet bedre, mere detaljerede og endnu mere fleksible end tidligere set.

Du kan selv ændre / tilføje nye modeller samt ændre / tilføje nye nøgletal i systemet. Derved sikrer du dig, at dine tidsberegninger altid passer til netop din virksomhed.

Hurtig og sikker opmåling af arealer
Med RengøringsSystemet kan du hurtigt og sikkert opmåle dine rengøringsarealer. Du behøver blot en tegning af dit rengøringsareal og et målestoks-forhold, eller et kontrolmål på stedet, for at kunne opmåle og beregne størrelsen af alle dine arealer.

Din tegning kan være en papirstegning, en arkitekt-tegning (fra AutoCad e.l.), eller en scannet tegning i alm. billedformat. Uanset hvilket tegningsmateriale du har til rådighed kan du altid bruge det til opmåling i RengøringsSystemet. Ofte kan det bruges direkte, ellers hjælper vi dig gerne med at finde den rigtige måde at konvertere materialet, så det kan bruges i RengøringsSystemet.

Visuelt planlægningsværktøj
RengøringsSystemet er et visuelt planlægningsværktøj, Alle registreringer kan ses og ændres direkte på de opmålte tegninger. Det giver suverænt overblik, og mulighed for at kontrollere dine lokaleoplysninger med et enkelt blik på dine teging.

Du kan fordele de opmålte lokaler mellem dine assistenter direkte på dine tegninger, og du kan yderligere foretage en detaljeret planlægning af hvilke ugedage, der skal gøres rent samt hvilke dage der skal foretages hhv. let eller grundig rengøring – direkte på dine tegninger.

Samtidig kan du bruge systemets mange skraveringsmuligheder, og muligheder for at tilføje tekster og symboler i lokalerne, til at kommunikere din planlægning ud til dine interessenter: Indkøbere, rengøringsledere, assistenter og de daglige brugere af lokalerne. Det er super effektivt.

Kvalitetskontrol i verdensklasse
RengøringsSystemets kvalitetskontrol er baseret på den anerkendte skandinaviske INSTA 800 standard standard til kontrol af rengøringskvalitet. Systemet hjælper dig med at beregne antal lokaler du skal kontrollere, udtage lokaler til kontrol og vurdere det endelige resultat.

I tillæg til INSTA800 standarden kan du også anvende den danske Infektions- og hygiejnestandard DS 2451-10 til kontrol af kritiske risikopunkter i lokaler med risiko for spredning af sygdoms-fremkaldende bakterier.

Hvis du ønsker at foretage en hurtigere og enklere kvalitetskontrol kan du oprette kvalitetskontroller efter dine egne behov.

Alle kvalitetskontroller kan gennemføres vha. ANDROID-BASEREDE SMARTPHONES/ TABLETS.

Simuleringer og økonomiberegninger
Med RengøringsSystemets ”Søg og erstat” funktion kan du hurtigt og let beregne konsekvenserne af alternative rengøringsfrekvenser, metodevalg, hygiejneniveau m.m.

De økonomiske konsekvenser af dine beregninger kan aflæses direkte i systemets indbyggede priskalkulation.

Spar tid med RengøringsSystemet
Moderne rengøringsplanlæggere bruger RengøringsSystemet Version 4 i deres daglige arbejde. Det sparer tid, giver overblik samt inspiration til løsning af de mange udfordringer, som rengøringsbranchen byder på i dag.

De detaljerede kalkulationsmodeller, detaljerede lokaleregistreringer og overskuelige bygningstegninger sikrer dig en hurtig og enkel planlægning, bedre økonomistyring og letforståelige arbejdstegninger til dit personale.

Udbud til privat sektor

Service, rådgivning & afvikling af udbudsforretninger til private virksomheder

Private virksomheder er ikke underlagt de samme udbudsregler som det offentlige, men det gør det ikke nødvendigvis nemmere at finde den bedste serviceløsning, endsige formulere grundlaget for en sådan.

Også her kan DANSK SERVICEKONSULENT være behjælpelig med udarbejdelse af rengørings- og servicebeskrivelser, krav til miljø, arbejdsmiljø og kvalitetsfastholdelse samt analyse af indkomne tilbud, ligesom vi gerne sidder med ved forhandlingsbordet, når den bedste løsning skal fremskaffes.

Ad-hoc assistance

Freelance og ad-hoc assistance

For rengøringsselskaber, som ikke har behov for en fuldtidsplanlægger, kan DANSK SERVICEKONSULENT hyres som en økonomisk fordelagtig freelance- eller ad hoc assistance ved udarbejdelse af alt – lige fra tegninger, beregninger, rengøringsplaner og beskrivelser til komplette tilbud.

Konceptudvikling
Vi tilbyder også konceptudvikling til alle typer virksomheder, der omfatter grafisk og visuel præsentation, herunder udarbejdelse af et præsentabelt og professionel layout i tilbud, profilbrochurer o.lign.

Undervisning i DS/INSTA 800
Foruden det teoretiske grundlag, tilbyder DANSK SERVICEKONSULENT undervisning i praktisk anvendelse af bl.a. DS/INSTA 800, som er en standard til måling af rengøringskvalitet. DS/INSTA 800 kan anvendes via håndholdt PDA og opkobles på RengøringsSystemet fra Data Know How.

Formidler ved køb & salg

Formidler ved køb & salg

At købe og sælge virksomhed er en stor beslutning. Derfor er det afgørende at have den nødvendige indsigt og erfaring med køb og salg.

DANSK SERVICEKONSULENT har igennem mange års erfaring, skabt et grundlag for at kunne vurdere og prisfastsætte rengørings- og servicevirksomheder.

Når du skal sælge, er det ikke lige meget hvem der vurderer din virksomhed og bistår ved salget. DANSK SERVICEKONSULENT har igennem årene beskæftiget sig med alle former for rådgivning indenfor rengøringsbranchen. Vi har derigennem opbygget et bredt netværk, hvor igennem vi kan tilbyde at bistå i hele salgsprocessen ved bl.a.

 • Udarbejdelse af salgsopstillinger
 • Diskret markedsføring via netværk
 • Forhandlinger og udarbejdelse af kontraktoplæg etc.

Når der indgås en aftale med os, kan det foregå med eller uden annoncering eller begge dele. I tilfælde hvor man ønsker at forblive anonym, kan DANSK SERVICEKONSULENT afdække markedet for potentionelle købere i al fortrolighed.

De kan læse mere her:
Køb og salg af rengøringsvirksomhed (PDF | 147 kb)
Generationsskifte, juridiske aspekter (PDF | 30,2 mb)

Professionel support

Professionel support – hele vejen igennem

DANSK SERVICEKONSULENT tilbyder professionel support til rengøringsselskaber i alle størrelser, fra enkeltmandsfirmaer til de største i branchen, Og vi er med hele vejen igennem.

 • Vi udarbejder dokumentation, som skaber adgang til attraktive rengøringsopgaver
 • Vi kan analyse og beskrive en hvilken som helst rengøringsopgave, bl.a. ved udarbejdelse af farvelagte bygningstegninger
 • Vi kan driftsoptimere rengøringsopgaver, så du opnår den bedste driftsøkonomi og den højeste kvalitet
 • Vi kan undervise i brugen af driftsdokumentation, remedier, kemi og maskiner
 • Vi kan foretage objektive kvalitetskontroller og udarbejde valide kvalitetsrapporter på baggrund heraf samt handlingsplaner for genopretning og fastholdelse af den ønskede kvalitet
 • Vi skaber overblik over hele virksomheden og alle dens driftsopgaver – kvadratmeter for kvadratmeter

Kontakt os allerede i dag hvis dette lyder interessant for dig

Bedre drift

Hjælp til bedre drift – gennem undervisning og objektiv kvalitetsvurdering

DANSK SERVICEKONSULENT tilbyder undervisning af inspektører / serviceledere og servicemedarbejdere / rengøringsassistenter, hvor der skabes forståelse for korrekt brug af metodik, kemi og maskiner, overholdelse af beskrivelser og normeringer mv.

Derudover kan vi hjælpe med:

 • Gennemførelse af objektiv kvalitetsvurdering af alle typer rengøringsopgaver, hvor vores konsulent ved en fysisk gennemgang af opgaven, kvalitetsvurderer denne i forhold til opgavens tekniske grundlag.
 • Optimering af driftsopgaver (bedst mulig udnyttelse af de tildelte ressourcer) samt gennemførelse af omlægninger.
Bygningstegninger

Udarbejdelse af bygningstegninger og arbejdsplaner

Professionel planlægning, dokumentation og hjælp til udarbejdelse af tilbud er og arbejdsplaner

DANSK SERVICEKONSULENT tilbyder professionel opmåling til rengøringsvirksomheder, herunder dataregistrering og udarbejdelse af farvelagte bygningstegninger, som både kan bruges ved tilbudsgivning og efterfølgende instruktion af medarbejdere i den daglige drift.

Vi kan i den sammenhæng hjælpe med følgende:

 • Udarbejdelse af bygningstegninger og lokaleregistrering foregår i det anerkendte og udbredte Data-Know-How RengøringsSystemet®.
 • Få fuldt overblik over virksomhedens rengøringsopgaver – kvadratmeter for kvadratmeter – og få afdækket event. muligheder for optimering og besparelser gennem professionel planlægning og retfærdig ressourcefordeling på de enkelte. rengøringsområder
 • Få professionel assistance ved kalkulation af alle typer rengørings- og serviceopgaver på basis af anerkendte nøgletal.
 • Salg, installering og undervisning i Data-Know-How RengøringsSystemet®.
Bedre dokumentation

Bedre dokumentation – vejen til succes og adgang til større opgaver

 

DANSK SERVICEKONSULENT kan forbedre kvaliteten af virksomheders dokumentation ved bl.a. en komplet gennemgang af deres nuværende dokumentation og give forslag til forbedringer.

Vi kan udarbejde præcis den dokumentation, der skal til for at prækvalificere virksomheder til udbud og licitationer og skabe adgang til attraktive opgaver.

Lad os sammen gennemgå virksomhedens dokumentationsgrundlag og skabe forbedringer, der åbner op for nye markeder og kan bruges i alle tænkelige sammenhænge.

Præsentation & overblik

Rådgivning til rengøringsvirksomheder i alle størrelser

Opnå større vækst, mere succes samt en bedre og mere lønsom drift

Med mange års praktisk erfaring er vi kvalificerede til at rådgive virksomheder i alle størrelser til at opnå større vækst og succes samt en bedre og mere lønsom drift.

Vore konsulenter har en bred faglig baggrund og forstår til fulde værdien af praktisk anvendelig rådgivning og optimal drift og er i besiddelse af effektive værktøjer til at opnå de ønskede mål.

Vi er i tæt kontakt med offentlige og private udbydere, så vi altid ved, hvad der kræves, for at kunne kvalificere sig til at byde på attraktive opgaver.

Dansk Servicekonsulent kan foruden øvrige ydelser, blandt andet tilbyde rengøringsvirksomheder support indenfor tre primære områder:
› Bedre dokumentation

› Udarbejdelse af bygningstegninger og arbejdsplaner
 Hjælp til bedre drift

Derudover er Dansk Servicekonsulent også gerne behjælpelig med
› Hjælp til rekruttering af nøglemedarbejdere
› Formidler ved køb og salg af rengøringsvirksomheder
› Freelance og ad-hoc assistance