Den udbudte kontrakt omfattede vinduespolerings- og tagrenderensningsydelser. Opgaven udbydes i 2 delaftaler.

Delaftale 1: Vinduespolering, kontraktstart 1. februar 2023. Delaftalen omfattede vinduespolering i Ordregivers bygninger, omhandlende blandt andet skoler, dagtilbud, administrationsbygninger, sundhedstilbud, kultur- og fritidstilbud – i alt omfatter kontrakten inklusive optioner ca. 110 lokaliteter. Ca. halvdelen af de samlede lokaliteter udbydes med et års forskudt opstart.

Delaftale 2: Tagrenderensning, kontraktstart 1. februar 2023. Delaftalen omfattede ca. 340 bygninger.

Tilbudsgivere kunne byde på begge delaftaler eller enkeltvis.

Der henvises til EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2022/234-674518, samt bekendtgørelse om indgåede kontrakter.