Fredensborg Kommune udbyder daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering af op til 150 forskellige kommunale lokaliteter (eksempelvis skoler, daginstitutioner, kulturhuse, biblioteker, ældrecentre, administration med videre).

Udbuddet omfatter i alt 13 delaftaler, heraf 6 delaftaler vedrørende rengøring, 6 delaftaler vedrørende vinduespolering og en delaftale vedrørende rengøring og vinduespolering. For hver delaftale (rammeaftale) indgås der aftale med én leverandør.

Jf. udbudsbekendtgørelsen anslået til en værdi eksklusive moms på: 78 500 000,00 DKK