Afgørelse i Klagenævnet for Udbud den 1. juli 2013, viser i hvor høj grad der fordres ekspertbistand til formulering af de rengøringstekniske evalueringsparametre ved større offentlige rengøringsudbud. Se kendelsen Rent imod Rudersdal Kommune eller  www.kfst.dk.

Af kendelsen kan det udledes, at der stilles større krav til de rengøringsfaglige subjektive vurderinger af tilbudsgivernes besvarelser end tidligere. Dansk Servicekonsulent kan på baggrund af kendelsen udlede, at ved udbud, hvor der ønskes tildeling på baggrund af bl.a. tilbudsgivernes faglige kvalifikationer, i højere grad end tidligere bliver behov for rengøringsfaglig ekspertbistand.

Bistanden vil hovedsageligt nødvendiggøres i forbindelse med udformningen af de evalueringsredskaber og tekniske besvarelser, som kræves til vurdering og efterfølgende pointtildeling af tilbuddene.

Afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud er i overensstemmelse med Dansk Servicekonsulents forventning i den slags sager, hvorfor sagens afgørelse bekræfter den praksis, der allerede i det væsentligste anvendes af Dansk Servicekonsulent i dag.