Helsingør Kommune udbyder serviceopgaver til en kontraktværdi på ca. 42.000.000 DKK. Udbud (2014/S 212-375566 http://udbud.dk), vedrører indkøb af rengøring og serviceopgaver på ca. 25 % af Kommunens skoler og institutioner samt administrative bygninger etc. I alt ca. 21 lokaliteter.

Der er tale om daglig rengøring, grundig rengøring samt periodisk rengøring og serviceopgaver. Serviceopgaverne er relateret til rengøringen og omfatter f.eks. opfyldning af papirartikler, sæbe, tømning af affaldsspande, mm.

Det geografiske området for arbejdets udførelse er Helsingør/Snekkersten, og udgøres af et samlet rengøringsareal på ca. 52 000 m² fordelt på ca. 21 lokaliteter.

Kontrakten løber i perioden den 1.3.2015-28.2.2019, med mulighed for som option at forlænge kontrakten med op til 2 x 1 år på uændrede vilkår.

Den udbudte rengøringsydelse bliver på nuværende tidspunkt udført af Kommunens egne ansatte medarbejdere. Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven) er gældende og finder anvendelse.

Der vil desuden skulle afgives tilbud på nyere materiel, som Kommunen ønsker prissat med henblik på overdragelse til den valgte leverandør. Der afgives ikke kontrolbud.