Dansk Servicekonsulent har netop bistået Boliggården i Helsingør, med udbud af istandsættelse af flyttelejligheder. Udbuddet blev gennemført som en indbudt licitation efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige eller offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven afsnit 1) med senere rettelser.

Dansk Servicekonsulent har ved udviklingen af udbudsmaterialet for Boliggården, lagt vægt på en optimal juridisk kvalitetssikring af de sociale- og overenskomstmæssige vilkår, som fremadrettet vil give de bedste muligheder for inddragelse af nærmiljøets resurser. Bl.a. skal leverandøren i tæt dialog med Boliggården, konstant beskæftige mindst en lærling i tilknytning til de konkrete opgaver. Herudover skal leverandøren være opsøgende i en tæt dialog med Boliggården i forhold til, at beskæftige personer i jobtræning o. lign.