Dansk Servicekonsulent bistår Dansk Byggeri med EU- udbud (EU-nr. 2015/S 250-458074) omhandlende opbygning og drift af Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (herefter »VHGB«).

VHGB skal levere vejledninger, formidling og viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald af høj faglig kvalitet formidlet via bl.a. sin egen hjemmeside. VHGB skal ramme en målgruppe bestående af udførende i bygge- og anlægsbranchen, bygherrer, rådgivere, håndværkere, ejere, lejere, beboerorganisationer og driftspersonale.