Dansk Servicekonsulent har bistået Rudersdal Kommune med Udbud af kontrakt for vinduespolering og tagrenderensning efter Direktiv 2014/24/EU.

ODSHERRED KOMMUNE HAR INDGÅET AFTALE MED DANSK SERVICEKONSULENT

Odsherred Kommune har indgået aftale med Dansk Servicekonsulent omkring bistand til udarbejdelse af rengøringsanalyse. Analysen omhandler et antal administrative lokaliteter hos kommunen og forventes færdigudført ultimo 2016.