På baggrund af Budgetaftalen for Københavns Kommune 2012, herunder det stigende behov for mere kapacitet på kommunens skoler, er det politisk besluttet, at der skal gennemføres en kortlægning af samtlige kommunens skoler, både almen og specialskoler. Kortlægningen skal ydermere fungere som baggrundsmateriale for Københavns Kommunes fremtidige indsats i forhold til ”inklusionsparat indretning”. Dette indebærer en øget fokus på, at omgivelserne understøtter børn, der har vanskeligt ved at trives i traditionelle skolemiljøer.

Kortlægningen består af en registrering af ca. 12.200 lokaler fordelt på 64 enheder.