Dansk Servicekonsulent har indgået aftale med Helsingør Kommune om bistand i forbindelse med et kommende rengøringsudbud af  kommunens lokaliteter. Der er tale om et genudbud af 75 % af lokaliteterne, efter at det medio december 2011 politisk blev besluttet, at hjemtage de sidste 25 % i egen rengøringsfunktion.

Udbuddet som omfatter både rengøring og vinduespolering forventes afviklet i første halvår 2012.