Dansk Servicekonsulent bistår Kalundborg Kommune med genudbydelse af rengøring/- og vinduespoleringsydelse på 122 lokaliteter, til en samlet værdi jf. udbudsbekendtgørelsen på op til  kr. 150 mill. fordelt over i op til 4 år.

Udbuddet er opdelt i 2 delområder for hhv. rengøringsydelse og vinduespoleringsydelse.

Kommunens egen rengøringsafdeling afgiver kontrolbud.