Konsulentvirksomheden Prokura P/S i København, har med Dansk Servicekonsulent som underleverandør vundet et EU – udbud på konsulentydelser for Statens Vegvesen i Norge.

Opgaven omfatter bistand til rengøringsudbud af ca. 60 lokaliteter i den østlige region i Norge, samt option på kvalitetsstyring og kontrol af opgaven i en fireårig periode efter udbuddet er gennemført.