Rengøringsservice på ca. 40 lokationer/bygningskomplekser i Hørsholm Kommune.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede

serviceopgaver.

Rengøringsservice skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, børneinstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter,

administrative bygninger herunder Rådhus, biblioteker, sociale og kulturelle institutioner samt

plejecentre og sundhedshus.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør.

Kontraktindgåelse 22/5-2023

Der henvises til EU- Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2023/S 111-348815