Udbuddet omfatter rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt ca. 76 lokationer i Greve Kommune.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, tagvinduer, rytterlys, indgangspartier.

Rengøringsservice og Vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, børneinstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, administrative bygninger, biblioteker, sociale og kulturelle institutioner og plejecentre.

Rengøringsservice og Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør bortset fra på Greve Idræts- og Fritidscenter.

Kontraktindgåelse 1/6-2023

Der henvises til EU- Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2023/S 111-346824