Rengøringsservice på ca. 7 lokationer under Gentofte Kommune – Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret. Gentofte Kommune – Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, omfatter flere institutionstyper, bl.a. administration, værksteder, fys/ergo, samt en genbrugsbutik.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres i henhold til DS/INSTA800.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern Leverandør.

Kontraktindgåelse 8/6-2023

Der henvises til EU- Bekendtgørelse om indgåede kontrakter 2023/S 116-364361