Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver.

Rengøringsservice skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, børneinstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, administrative bygninger herunder Rådhus, biblioteker, sociale og kulturelle institutioner samt plejecentre og sundhedshus.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør.

Der henvises til EU- bekendtgørelse af 7/6-2023, om indgået kontrakt,  2023/S 111-348815